Indikaattorikääpien täydellisellä lajilistalla pyritään selvittämään uhanalaisten, silmälläpidettävien, merkittävien tai luontoarvoja indikoivien kääväkkäiden esiintymistä. Tällä lomakkeella voit tallentaa tietoa siitä, mitkä kaikki indikaattorikääpälajit havaitsit retkelläsi. Jos ilmoitat vain osan valitsemistasi havainnoista, muista merkitä lista epätäydelliseksi.Lista perustuu Suomen lajien uhanalaisuusluetteloon vuodelta 2019, Tuomo Niemelän kääpäkirjan indikaattorilistaan sekä Keijo Savolan et al. Helsingissä käyttämien indikaattorilajien listaan.

Täydellisten listojen avulla tiedetään paitsi se, mitä jossain on, niin myös se, mitä siellä ei ole. Tiedon avulla voidaan mallintaa lajiston elinympäristövaatimuksia ja seurata lajiston muutoksia. Täydelliset listat tuottavat tietoa erityisesti yleisistä lajeista.

Täydellisten listojen kerääminen on osa luonnon monimuotoisuuden seurannan (BIOMON) tutkimusohjelmaa. BIOMON-tutkimusohjelmaa täydelliset listat toteuttaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.