Näkyvien kukkakasvien listalla pyritään selvittämään tiettyjen näkyvien, helposti määritettävien kukkakasvien esiintymistä ja fenologiaa. Tällä lomakkeella voit tallentaa tietoa siitä, mitkä kaikki näkyvät kukkijat havaitsit retkelläsi. Jos ilmoitat vain osan valitsemistasi havainnoista, muista merkitä lista epätäydelliseksi. Muista, että voit lisätä muita lajeja, kuten esim. kuusen tai sananjalan, kartan "Tee havainto"-painikkeen kautta.

Täydellisten listojen avulla tiedetään paitsi se, mitä jossain on, niin myös se, mitä siellä ei ole. Tiedon avulla voidaan mallintaa lajiston elinympäristövaatimuksia ja seurata lajiston muutoksia. Täydelliset listat tuottavat tietoa erityisesti yleisistä lajeista.

Täydellisten listojen kerääminen on osa luonnon monimuotoisuuden seurannan (BIOMON) tutkimusohjelmaa. BIOMON-tutkimusohjelmaa täydelliset listat toteuttaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.