osumaa
lajista
 • Luettelo
 • Kartta
 • Media
 • Lajit
 • Tilastot
 • Laadunvalvonta
Vaihda Suomen karttaan
 • Suomen pohjakartta
 • Suomen taustakartta
 • Suomen maastokartta
 • Suomen lasermaastokartta
 • Suomen ortokuva
 • YKJ-ruudukko
 • YKJ-selitteet
Maailmankartat
 • Maailmankartta (OpenStreetMap)
 • Satelliittikartta (Google)
Kerrokset
 • Eliömaakunnat
 • Eliömaakuntien rajat
 • Kunnat
 • Metsäkasvillisuusvyöhykkeet
 • Suokasvillisuusvyöhykkeet
 • Uhanalaisuusarviointivyöhykkeet
 • Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet (alueellinen)
200 km