Den invasiva vresrosen hotar havsstränderna – bekämpning i hemträdgårdar särskilt viktig
11.05.2022 06:08 - Ella Ahti

Även om vresrosen inte tycks sprida sig på din egen gård, syns dess skadliga verkningar i skärgården. Arten har rymt från trädgårdar och hotar strandnaturens mångfald.

Vresrosen härstammar från östra Asien, varifrån den har flyttats till andra kontinenter som prydnadsväxt. Idag är arten en problematisk trädgårdsrymling i flera länder. I Finland har vresrosen spridit sig till nästan hela landet med undantag av nordligaste Lappland. Hos oss klassificerades arten som en invasiv främmande art år 2019 och dess odlingsförbud träder i kraft den 1 juni 2022.

Sandsträndernas mardröm

Vresrosen orsakar betydande skada särskilt för sandsträndernas arter. Den hotar dussintals hotade och nära hotade arter. Dessutom försvårar den rekreationsbruk av stränder. I värsta fall omfattar det ogenomträngliga beståndet flera hektar. Att avlägsna stora förekomster är en stor utmaning, särskilt i skärgården.

Vresrosen sprider sig effektivt till nya växtplatser, främst med fåglar under deras flytt på hösten. Fåglarna tycker om de rikliga nyponskördarna. Fröna och nyponen, dvs. vresrosens bär, flyter i vatten och kan driva långa sträckor med vattnen. Dessutom kan arten spridas från bitar av rötter eller frön som finns bland jordmaterial.

  • För att skydda havssträndernas mångfald är det särskilt viktigt att förhindra att vresrosen sprids. På grund av detta spelar bekämpningen av arten i gårdarna där hemma en nyckelroll, säger forskaren Miia Jauni vid Naturresursinstitutet. 

Uttröttning tar livskraften

Den bästa bekämpningsmetoden för hemträdgårdar, som dessutom är billig och enkel, är uttröttning. Vid uttröttning kapas alla nya, gröna skott på rosbusken 3–4 gånger under växtsäsongen. Uttröttning kräver att bekämpningen och uppföljningen görs under flera år. Fördelen med uttröttning är att det inte uppstår svårhanterbart växtavfall och jord. Att trötta ut bestånd är ett bra sätt att utrota vresrosen även på husbolagens gårdar och parkeringsplatser. 

Odlingsförbudet träder i kraft i juni

Förbudet mot att odla vresros träder i kraft den 1 juni 2022. Därefter får man inte odla vresros ens i hemträdgårdar, utan befintliga förekomster ska tas bort. Om det inte är möjligt att förstöra förekomsten, bör man sträva efter att begränsa de negativa effekterna av vresrosen och förhindra att den sprids.

Om inga bekämpningsåtgärder vidtas kan situationen tolkas som odling av vresros. Den NTM-central som övervakar efterlevnaden av lagen kan vid behov bestämma att förekomsterna ska förstöras. Syftet är dock i första hand att minska de negativa effekterna av vresrosen genom kommunikation och rådgivning utan myndigheternas tvångsåtgärder.

  • För att hantera riskerna med främmande arter krävs det framför allt att människor förstår att kampen mot invasiva främmande arter är nödvändig för att skydda den biologiska mångfalden, betonar Jauni.

Solotalkot – ett enkelt sätt att delta i bekämpningen av vresrosen

Som aktuell art passar vresrosen bra som en av arterna i det riksomfattande talkot mot främmande arter, dvs. Solotalkot. Kampanjen Solotalkot uppmuntrar medborgare att från den 23 maj till den 31 augusti 2022 delta i att stärka den biologiska mångfalden i Finland genom att bekämpa invasiva främmande arter. Med hjälp av Solotalkot samlas viktig information in om spridningen av vresrosen och bekämpningen av arten kan börjas effektivt i olika områden.

Mer information om hur man identifierar och bekämpar vresrosen samt fler svar på vanliga frågor: https://vieraslajit.fi/info/i-6030

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om odlingsförbudet: https://mmm.fi/-/haitalliseksi-vieraslajiksi-luokiteltua-kurtturuusua-koskeva-kasvatuskielto-tulee-voimaan-1.6.2022?languageId=sv_SE

Läs mer om kampanjen Solotalkot: https://vieraslajit.fi/info/i-4707

Mer information lämnas på Naturresursinstitutet avSannakajsa Velmala, forskare, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi, tfn 029 5322 580

Miia Jauni, forskare, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi, tfn 029 532 2211