Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hanke on ahkeroinut jättiputken torjunnassa Varsinais-Suomessa. Torjuntatiimit hävittivät tänä vuonna jättiputkia yhteensä lähes kahdeksan jalkapallokentän laajuiselta alueelta eli 5,6 hehtaarilta. Samalla yhteistyökunnille ja alueen asukkaille esiteltiin kestävää ja kustannustehokasta tapaa hävittää jättiputkea.

Pakettiautolla liikkuvat tiimit torjuivat tunnettuja jättiputkikasvustoja sekä kuntien alueilla että yksityispihoilla. Jättiputkikasvustoja niitettiin, kaivettiin ylös maasta, peitettiin biohajoavalla katekankaalla ja niiden kukinnot poistettiin tavattaessa. Torjuntatyössä syntynyt kasvijäte käsiteltiin huolellisesti niin, ettei kasvi siitä pääse leviämään tai itämään. Kasvustoilta poistetut kukinnot kuljetettiin tiiviisti pakattuna alueen jätekeskuksiin poltettavaksi.

Merkittävä osa jättiputkikasvustoista sijaitsi yksityismailla. Ennen töiden aloittamista työntekijät ottivat yhteyttä maanomistajiin saadakseen maanomistajalta luvan torjunnalle. Kotipihoilla tai puhelimitse syntyi tärkeitä kohtaamisia, joissa torjuntatiimiläiset välittivät tietoa haitallisista vieraslajeista, niiden vaikutuksista ja leviämistavoista. Uuden tiedon motivoimana monet asukkaat ryhtyivät myös omatoimisesti ja turvallisesti kitkemään haitallisia lajeja tontiltaan ja lähiympäristöstään. 

Lue lisää Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotteesta

Kuva: Mikaela Mäkilä / VieKas LIFE SLL