Kuntien vieraslajiaineistot talteen!
05.12.2023 06:30 - Eija-Leena Laiho (päivitetty: 05.12.2023 06:59)

Lajitietokeskuksessa on ollut käynnissä kesäkuusta 2023 vuoden loppuun asti jatkuva hanke Vieraslajien torjunta- ja havaintoaineistot kunnilta valtakunnalliseen käyttöön, jossa on lisätty Suomen kuntien tietoisuutta Lajitietokeskuksen tarjoamista vieraslajien torjunta- ja havaintopalveluista, opastettu kuntia palveluiden käytössä ja tuotu jo aiemmin tallennettuja tietoaineistoja Lajitietokeskukseen säilytettäväksi ja ylläpidettäväksi. Hankkeen myötä Lajitietokeskuksen vieraslajiaineistot ovat täydentyneet yli 6500 havainnolla n. 70 eri kunnasta.

Vieraslajihanke käynnistyi kesällä yhteydenotoilla kuntiin. Hanketyöntekijä Pave Väisänen tavoitti sähköpostitse lähes 200 kuntaa, joista lopulta n. 70 toimitti vieraslajihavaintojatietojaan tallennettavaksi. Suurin osa saaduista havainnoista vaati paljon käsityötä ennen kuin ne voitiin tallentaa Lajitietokeskukseen – havaintojen sijaintitietoja tulkittiin esimerkiksi karttakuvista koordinaateiksi. Hankkeessa kootut vieraslajiaineistot tallennettiin Suomen kuntien vieraslajiaineistoja -aineistoon, johon kertyi yli 6500 uutta vieraslajihavaintoa n. 30 eri vieraslajista. Kaikki nämä vieraslajihavainnot ovat nyt avoimesti saatavilla Laji.fi- ja Vieraslajit.fi-portaaleissa.

Hankkeessa kävi ilmi, että kunnat keräävät pääasiassa havaintoja neljästä eri vieraslajista, joita ovat kurtturuusu, komealupiini, jättipalsami ja jättiputket. Muista kuin kasveista eniten havaintoja ilmoitettiin espanjansiruetanasta.

Vieraslajien havaintomäärien jakauma lajeittain. Neljä yleisintä lajia erottuivat selvästi saaduista havaintotiedoista.

Yksi hankkeen tavoitteista oli lisätä tietoisuutta Lajitietokeskuksen vieraslajihavaintopalveluista, jotta tiedot olisivat paremmin päätöksenteon, raportoinnin ja tutkimuksen käytettävissä. Vieraslajihavaintoja voi tallentaa suoraan Lajitietokeskukseen esimerkiksi Vieraslajit.fi-sivuston, iNaturalist-sovelluksen tai ammattiaineistoille tarkoitetun vieraslajien torjuntatoimilomakkeen avulla. Lajitietokeskukseen tallennetut havainnot ovat myös kuntien käytettävissä.

– Useissa kunnissa henkilöresurssit vieraslajihavaintojen käsittelyyn ovat pienet, eikä kunnissa välttämättä ole omaa järjestelmää havaintojen tallentamiseen. Erityisesti tällaisissa tapauksissa kuntien olisi kannattavaa ohjata kuntalaiset tallentamaan havainnot suoraan Lajitietokeskuksen järjestelmiin, esim. Vieraslajit.fi-sivuston kautta, Pave kertoo.

Hankkeen aikana järjestettiin myös kaksi webinaaria, joissa kerrottiin mm. Lajitietokeskuksen tarjoamista palveluista vieraslajihavaintojen tallentamiseen. Webinaarien tallenteet ovat edelleen katsottavissa Unitube-palvelussa.

Lue lisää:

Lisätiedot:

  • Pave Väisänen
  • Email: pavevaisanen@gmail.com
  • Puh: 044 5303795

Kuvat: Komealupiini – Jouko Rikkinen CC BY-NC 4.0