Suomen eliölajien lajiluettelon vuosiversio on julkaistu
12.01.2023 10:35 - Eija-Leena Laiho

Suomen Lajitietokeskus on tänään julkaissut Suomen eliölajien lajiluettelon viidennen vuosiversion. Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta. Luettelosta julkaistaan vuosittain viittauskelpoinen versio, jonka tietosisältö ei muutu julkaisuhetken jälkeen. Lajiluettelossa 2022 on mukana noin 43 000 Suomessa esiintyvää lajia. Uutena eliöryhmänä vuoden 2022 luetteloon on lisätty makean veden piilevät (Bacillariophyta).

Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämään tietokantaan on koottu eri tahojen ylläpitämiä luetteloita yhdeksi kansalliseksi lajiluetteloksi. Tietokantaan kootaan ajantasainen tieto Suomessa esiintyvistä eliölajeista, niiden nimistöstä, esiintymisestä sekä biologisista ja hallinnollisista ominaisuuksista kuten uhanalaisuustiedoista. Lajiluettelo on dynaaminen ja eri eliöryhmien asiantuntijat päivittävät nimistöä jatkuvasti. Myös päivittyvä luettelo on julkisesti käytettävissä Laji.fi-portaalissa.

Luettelossa on pääosin aitotumaisia monisoluisia eliöitä. Vuosiversiossa ovat mukana lajit ja lajia alemmat taksonit yleiskielisine nimineen. Synonyymit ja muut lajiin liittyvät tiedot voi tarkistaa Laji.fi-portaalista lajikorteilta, esim. harjulieko (Diphasiastrum tristachyum).

Lajiluettelossa yhdistetään vuosittain vuoden alussa lajikäsitteet käytössä olleisiin nimiin. Jokaiselle taksonille on annettu yksilöllinen tunniste, joka ei muutu, mikäli lajikäsitys ei muutu.

Lajiluettelon vuosiversiossa 2022 on dokumentoitu myös vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Muutokset on kuvattu eliöryhmien kuvailutiedoissa sekä listattu erillisessä muutostiedostossa.

Lajiluettelo on ladattavissa osoitteesta laji.fi/lajiluettelo.

Suomen Lajitietokeskuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.

Lisätietoja:

Eija-Leena Laiho, tietotekniikkasuunnittelija – Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus eija-leena.laiho@helsinki.fi p.050-3182454

Tea von Bonsdorff, suojelusuunnittelija – Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus tea.vonbonsdorff@helsinki.fi p. 050-3185199

Isolaukku (Rhinanthus angustifolius) on yksi luettelon 43 104 lajista ja sen uniikki tunniste on MX.41337. Kuva: Jouko Rikkinen