Uusia aineistoja Lajitietokeskukseen
24.08.2022 07:16 - Eija-Leena Laiho

Lajitietokeskuksen tietovarastoon on kesän aikana tehty kaksi merkittävää aineistolisäystä – uutena aineistona valtakunnallisen liito-oravaseurannan havainnot sekä päivitys Suojelunarvoisten petolintujen pesäpaikat -aineistoon.

Liito-oravaseurannan havainnot

Lajitietokeskukseen on lisätty Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoiman valtakunnallisen liito-oravaseurannan aineisto. Liito-oravaseurannassa selvitetään liito-oravan levinneisyyttä käymällä vuosittain läpi samat tutkimusruudut 13 eri tutkimusalueella liito-oravan levinneisyysalueella maan eteläosista Kainuun rajoille asti. Ympäristöministeriön rahoittama liito-oravaseuranta on ollut käynnissä vuodesta 2003.

Nyt tallennettu aineisto sisältää noin 2500 havaintoa, joista on kirjattu papanoiden runsaus ja isäntäpuun tiedot. Niitä havaintoja, joissa liito-oravaa ei ole löydetty tutkimusruudulta ei ole vielä tallennettu Lajitietokeskukseen.

Aineisto on vapaasti kaikkien käytettävissä Laji.fi-portaalissa.

Liito-oravaseurannan 2509 havaintoa nostavat Lajitietokeskuksen liito-oravahavaintojen lukumäärän jo yli 70 tuhanteen.

Petolintujen pesäpaikat

Suojelunarvoisten petolintujen pesäpaikat -aineistoa on täydennetty vuoden 2021 pesätiedoilla.

Aineisto sisältää valikoitua petolintujen ja pöllöjen pesäaineistoa Luomuksen linnustonseurantajärjestelmistä. Aineistosta on karkeistettu tarkat sijaintitiedot, havaintojen ajankohta sekä tiedot pesintöjen lukumääristä avoimessa Laji.fi-portaalista, mutta tiedot ovat käytettävissä sellaisenaan viranomaispuolella tai perustellusta syystä aineistopyynnöillä.

Pesäpaikka-aineisto sisältää sääksen, viirupöllön, kanahaukan, merikotkan, hiirihaukan, huuhkajan, lapinpöllön, mehiläishaukan, helmipöllön, varpuspöllön ja piekanan pesätiedot.

Aineistossa on 77 varpuspöllön pesähavaintoa vuodelta 2021. Kuva: Mikael Nyman (CC-BY 4.0)

Lisätietoja: