Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä parin viikon välein. Meneillään olevan jakson työlistaa voi seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Foorumi.laji.fi

Suomen Lajitietokeskus on avannut luontoharrastuskeskustelua varten erityisesti aktiivisille luontoharrastajille suunnatun keskustelupalstan.

Foorumilla voi mm.

  • pyytää apua lajien määritykseen
  • kysyä, kertoa ja keskustella luontoharrastustavoista ja -välineistä
  • keskustella havainnoista ja havainnoinnista
  • tiedottaa seurojen ja yhdistysten toiminnasta

Kaikkien lajiryhmien tuntijat ovat tervetulleita mukaan!

Foorumilla myös tiedotetaan Suomen Lajitietokeskuksen kehityksestä sekä kerätään kokemuksia Lajitietokeskuksen palveluista.

2016_12_tied_1

- Keskustelupalstan etusivu

Laji.fi -portaali

Julkaisemme jouluksi uuden version laji.fi -portaalista. Olemme kehittäneet uuteen portaaliin etenkin havaintojen ja kokoelmanäytteiden hakuun ja selailuun liittyviä parannuksia. Näitä ovat mm. seuraavat:

  • Uusia, monipuolisia rajaustekijöitä
  • Paikan rajaus kartalta, kartan suorituskyky ja koordinaattien epätarkkuuksien hallintaan liittyviä käytettävyysasioita
  • Kuvat -välilehti, jolta näkee rajaustekijöillä saatavien havaintojen kuvat
  • Mahdollisuus ladata havainnot tiedostona ja tiedostolataukseen liittyvä informaatiosivu (viittausohje)

2016_12_tied_3

- Havaintohaku

Aineistojen metatiedot

Paransimme kaikkien uuden laji.fi -portaalin kautta selattavissa ja ladattavissa olevien aineistojen kuvaustietoja vastaamaan paremmin uusia tarpeita. Esimerkiksi aineistojen lataukseen liittyvät käyttölisenssit on määritelty kaikille aineistoille.

2016_12_tied_2

- Aineistolatauksen viittaussivu

Käyttäjähallinta

Käyttäjähallintaa kehitettiin siten, että uusien tunnusten luonti ei enää vaadi toimia Lajitietokeskuksen henkilökunnalta, vaan tapahtuu automaattisesti. Samalla muutetiin muutakin toimintalogiikkaa liittyen esim useiden eri tunnusten yhteenlinkittämiseksi. Tulevaisuudessa lisäämme vielä mahdollisuuden linkittää olemassa olevien tietojärjestelmien tunnuksia Lajitietokeskus -tunnukseen, jotta laji.fi -portaalista voi selata "omia havaintojaan" riippumatta siitä, mistä tietojärjestelmästä tieto on peräisin.