Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä parin viikon välein. Meneillään olevan jakson työlistaa voi seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Kesän aikana tiedotteita tehtiin harvemmin ja pyrimme taas palaamaan kahden viikon tahtiin - kesä kun on jo hyvän aikaa ollut ohi.

Satelliitti.laji.fi

Satelliittipaikannuksella seurattavien lintujen datan hallintaan ja visualisointiin on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijoiden kanssa uusi palvelu. Palveluun lisätään parasta aikaa sisältöä sitä mukaa kun ehditään. Tästä linkistä voit seurata Santraksi ja Ahdiksi nimettyjen kalasääksien tämän syksyn muuttoa kohti Afrikkaa.

Laji.fi -portaali

Lähestymme portaalin uuden beta-version julkaisua. Nykyiseen Laji.fi -portaaliin verrattuna suurin ero on se, että uusi portaali on yhteydessä Lajitietokeskus-hankkeen aikana rakennettuun uuteen tietovarastoon. Uusi tietovarasto on nopeampi, tieto monipuolisempaa ja sen päälle on rakennettu mm. mahdollisuus ladata aineistoja tekstitiedostoihin ja tehdä aluehakuja. Toisaalta, uudessa versiossa ei ole vielä ensi vaiheessa ihan kaikkia ominaisuuksia, jotka nykyisessä Laji.fi -portaalissa on saatavilla. Esimerkiksi taksonien tietoja ei vielä voi ladata tiedostoon. Uusi versio tulee kuitenkin valmistuttuaan olemaan käytettävyydeltään, toiminnallisuuksiltaan ja tekniseltä toteutukseltaan merkittävä parannus nykyiseen versioon verrattuna.

Julkaisemisen jälkeen uusi versio ei ole vielä valmis, vaan siihen on vielä tulossa runsaasti uusia ominaisuuksia ja palveluita. Portaalin toimintaa parannellaan myös saamamme palautteen perusteella.

laji_105_1

- Etusivun luonnos - muutoksia tulossa vielä paljon

laji_front_2016_10_11_map

- Ensimmäinen versio uudesta hakusivusta - tähänkin on suunnitteilla vielä paljon uusia ominaisuuksia ja muutoksia

Havainto-, seuranta- ja kartoitusjärjestelmä

Laji.fi -portaalin oheen rakennetaan eri tutkimuksia varten helposti kustomoitavissa oleva havaintojen ilmoitusjärjestelmä (työnimeltä Haseka). Järjestelmään on tehty mm. seuraavia asioita:

  • Mahdollisuus lisätä kuvia paikasta ja havainnosta
  • Ensimmäinen luonnos habitaatti/biotooppi -muuttujan arvoista, joista lähdemme keräämään palautetta
  • Karttakomponentin toiminnallisuutta on paranneltu
  • Profiili -sivu, jossa voi hallita omia "kavereitaan"

hasela_105

- Edelleen reilusti keskeneräinen versio "retkikertomuslomakkeesta"

Tietovarasto

Lajitietokeskuksen tietovarastoon koostetaan havainto- ja kokoelmanäytetietoja monista eri tietokannoista. Tämä mahdollistaa aineistojen hakemisen, lataamisen ja käytön yhdestä paikasta.

Tietovaraston tuotantoversio on otettu käyttöön. Tällä hetkellä lataamme sisään tietoaineistoja. Suurimpien aineistojen osalta tämä kestä useita päiviä.

Tietovarastoon on tehty mm. seuraavia uusia ominaisuuksia:

  • Tietojen lataus tiedostoon ja tähän liittyvät käyttöoikeusasiat
  • Paikkatietosarakkeet - täsmällisten ilmoitettujen kuvioiden (pisteet, viivat, polygonit) tiedot on mahdollista saada ulos GeoJSON- ja WKT -muodoissa. Lisäksi ne on ladattu paikkatietotyyppisiin sarakkeisiin, joiden avulla voidaan tehdä hakuja täsmällisiin alueisiin perustuen. Aikaisemmin käytetiin vain havaintojen "bounding box"'ia, eli suurinta kuvion kattavaa suorakulmiota.
  • Valmiudet ottaa vastaan aineistopyyntöjä koskien tietovaraston "suljetun puolen" datan lataamista.
Aineistopyynnöt

Työn alla on uusi järjestelmä, jonka avulla kuka tahansa voi pyytää Lajitietokeskuksen tietovaraston suljetun puolen aineistoja käyttöönsä. Valtaosa datasta on julkisesti jaossa avoimena datana, mutta lajien sensitiivisyyteen, tutkimuskarenssiaikoihin ja muihin aineiston luovuttajan ehtoihin, sekä yksittäisten käyttäjien toiveisiin liittyen julkisen puolen tietueita on saatettu karkeistaa.

Kehitettävä järjestelmä ottaa talteen kaikki pyynnöt ja sen avulla aineistojen luovuttajat ja sensitiivisten lajien tietojen luovutuksesta vastaavat viranomaiset voivat käsitellä pyyntöjä.

Palvelua kehitetään yhteistyössä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijoiden kanssa.