Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä hiukan harvemmin näin loma-aikana. Meneillään olevan jakson työlistaa voi seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Tämä tiedote pitää sisällään katsauksen kesä- ja heinäkuun aikana tehdyistä ja kehityksen alla olevista asioista.

Lajitieto

Taksonomiseen tietokantaan on määritelty taksonomian ohelle eliöryhmiin / lajiryhmiin / muotoryhmiin (nimi on vielä hakusessa) perustuva jaoittelu, jota voi käyttää mm. taksonomiaa selatessa, rajaamaan lajiluetteloita tai havaintojen tietoja hakiessa.

taxon_groups_2016_07

- Muutamia lajiryhmiä

Havainto-, seuranta- ja kartoitusjärjestelmä

Havaintojärjestelmään on kehitetty avointa retkikertomuslomaketta. Viime aikoina kehitettyjä merkittävämpiä ominaisuuksia on tuki lajiryhmäkohtaisille kentille: Käyttäjän syötettyä lajin nimen, tunnistetaan mihin lajiryhmään kyseisen nimen omaava taksoni kuuluu (tai kerrotaan, jos nimeä ei tunneta). Havaintoriiville ilmestyy nimen syöttämisen jälkeen kyseiselle lajiryhmälle sopivia kenttiä. Kenttiä on tällä hetkellä mieitty lähinnä sienille.

haseka_2016_07

- Lomakkeen teknistä testausta; kenttien sisältö, otsikot jne. ovat vielä työn alla

Seuraavaksi keksitymme kartan ulkoasun ja käytettävyyden parantamiseen ja määrittelemme lisää muuttujia ja kenttiä, mm. havainnon habitaatille/biotoopille ja muille lajiryhmille.

Satelliittiseurannat

Satelliitti- ja GPS -paikannuksilla seurattavien eliöiden (tällä hetkellä ainoastaan lintujen) datan visualisointiin on ollut opiskelijatöinä ja nyt kesäharjoitteluvoimin työn alla sovellus. Tämä palvelu otetaan käyttöön loppukesän aikana.

satelliitti_2016_07

Avoin rajapinta - api.laji.fi

Merkittävä osa työpanoksesta on mennyt rajapintojemme hiomisessa käyttöönottokuntoon. Myös kaikki muut Lajitietokeskuksen piakkoin julkaistavat palvelut (kuten uudistettu beta.laji.fi ja sieltä löytyvä havaintojen ilmoituslomake) käyttävät näitä rajapintoja, joten ennen kuin rajapinnat ovat kunnossa, muitakaan asioita ei ole voitu saada käyttöön.

Hyvänä puolena mainittakoon, että koska Lajitietokeskuksen omat palvelut käyttävät Lajitietokeskuksen tarjoamia omia rajapintoja, tämä tarkoittaa sitä, että avoimiin rajapintoihin on panostettu: niistä on tehty kehittäjille helppokäyttöisiä, rajapintojen suorituskyvystä on huolehdittu ja niitä ylläpidetän jatkossakin aktiivisesti.

Testipalvelu on näkyvillä osoitteessa: https://apitest.laji.fi . Tarkempi dokumentaatio eri rajapintojen käytöstä on työn alla ja julkaistaan rajapinnan tuotantoversion avauksen yhteydessä.

Tässä merkittävimpiä:

  • /APIUser - Tilaa itsellesi rajapintojen käyttöön tarvittava api-key (access_token).
  • /Taxonomy - Lajikuvausten, kuvien ja taksonomisen tietojen käyttö.
  • /Warehouse - Tietovaraston avoimen ja sulketun puolen havainto- ja kokoelmanäytteiden tietojen kysely.
  • /Metadata - Muiden rajapintojen käyttämien luokkien ja muuttujien kuvauksia kolmella kielellä.
  • /Collection - Luonnontieteellisten tietoaineistojen metadatoja.
  • /Area, /Person, /InformalTaxonGroup, /Source ja Checklist -rajapintojen avulla saa tietoa muiden rajapintojen käyttämien resurssien tunnuksista ja nimet kolmella eri kielellä.

Osa palveluista eivät ole avoimia, vaan niiden käyttöön vaaditaan api-key, jolle on annettu lisäoikeuksia. Näitä ovat esimerkiksi tietovaraston suljetun puolen kyselyrajapinta ja tiedon lähettäminen tietovarastoon.

Tietovarasto

Lajitietokeskuksen keskiössä on havainto- ja kokoelmadataa yhteen paikkaan keräävä tietovarasto. Sen piti olla tuotantokäytössä vuoden 2016 tammikuussa, mutta käyttöönottoa on edelleen siiretty eteenpäin jotta kaikki data-asiat saadaan "kerralla" mallikkaaseen kuntoon. Yksityiskohtien määrä on siis päässyt yllättämään. Käyttöönotto näyttäisi tällä hetkellä toteutuvan syyskuun 2016 alussa. Testitietovarastossamme on tällä hetkellä yli 20 miljoonaa havaintoa Suomesta. Suurimpia datasettejä ovat rengastustietokanta, Kastikka ja hyönteistietokanta.

Seuraavia asioita on tehty:

  • Julkisen tietovaraston automaattiset salaukset lajin lisäksi erikseen pesäpakoille, pesimäajalle, talvehtimisajalle ja Natura 2000 -alueilla tehdyille havainnoille. Täältä voi käydä lukemassa Lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmän määrittelemät salaustasot.
  • Hyönteistietokannan, Hatikan ja Kastikan tietojen automatisoitu tuonti tietovarastoon.
  • Luomuksen ruokintapaikkaseurannan havainto- ja poikkeustietolomakkeiden tuonti tietovarastoon.

Joitakin vielä tekemättömiä asioita:

  • Havaintojen ja kokoelmanäytteiden kuvien tietojen kuljetus tietovarastoon ja kuvatietojen käyttö rajapinnoissa.
  • Polygonimuotoisen tiedon tallennus tähän tarkoittettuhihin sarakkeeisiin.
  • Monia pieniä salauksiin ja tulkintoihin liittyviä yksityiskohtia.
Uhanalaisuusarviointityökalu

Ensimmäinen toimiva versio työkalusta on tehty, ja sitä käydään testaamaan kun lomakausi päättyy ja asiantuntijat palailevat takaisin tylsiin toimistohommiin.

iucn_editor_2016_07

- Uhanalaisuusarviointityökalu (testidataa)