Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein. Jakson työlistaa voi kuka tahansa seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Tämä tiedote pitää sisällään edellisen neljän viikon työn tuloksia ja katsauksen tuleviin kehityskohteisiin.

Lajitieto

Taksonitietokantaan on lisätty "makrolevien" luettelo. Näitä ovat esimerkiksi punalevät, viherlevät ja ruskeat levät.

Makrolevät ovat esimerkki eliöryhmästä, jotka eivät muodosta taksonomista kokonaisuutta, mutta joista kuitenkin puhutaan kokonaisuutena. Vastaavanlaisia esimerkkejä ovat vaikkapa "käävät". Taksonikantaan on lisätty edellisen työjakson aikana mahdollisuus määritellä tällaisia epävirallisia eliöryhmiä. Lajitietokeskuksen lajitietotyöryhmä työstää parhaillaan luetteloa siitä, kuinka eliöt jaoitellaan "kansantajuisesti". Jaottelu tulee olemaan keskeisessä roolissa Laji.fi -portaalin uuden version lajiluettelon selailussa ja havaintojen tilastoinnissa, yms.

VISAKE -vieraslajihanke

Vieraslajeja varten kehitetään erillisellä hankerahoituksella seuraavia palveluita, joiden vaatimusmäärittely tarkennettiin edellisten kehitysjaksojen aikana:

  • Laji.fi ilmoitusjärjestelmään oma viranomaisille tarkoitettu lomake vieraslajien esiintymäpaikkojen hallintaan, niissä tehtyjen torjuntatapahtumien ja havaitun lajimäärän kirjaamiseen.
  • Raportointisivu/varoitusjärjestelmä, josta viranomaiset saavat uusimmat havainnot niiden vieraslajien osalta, joista on ilmoitusvelvollisuus EU:n EASIN-järjestelmään.
  • Rajapinnat, joiden avulla Lajitietokeskuksen tietovarastoon saadaan vieraslajitiedot seuraavista lähteistä: Luonnonvarakeskuksen kalahavainnot.fi, Helsingin kaupungin vieraslajijärjestelmä, jättiputki.fi -sivusto.

Hankkeen jälkeen rajapintatyötä jatketaan kattamaan kaikki tarvittavat järjestelmät. Niille kunnille, joilla ei ole omaa järjestelmää tarjotaan käytettäväksi Laji.fi ilmoitusjärjestelmän vieraslajilomaketta.

Laji.fi ilmoitusjärjestelmä

HaSeKa (havainnot-seurannat-kartoitukset) -työnimellä kulkeva Laji.fi -sivuston kansalaishavainto ja tutkimuslomakejärjestelmään on edelleen kehitetty satunnaishavaintojen ilmoitukseen käytettävää retkikertomuslomaketta. Myös karttakomponentti on tehty edellisten kehitysjaksojen aikana ja tällä jaksolla karttakomponentti otetaan käyttöön lomakkeessa.

Käyttäjähallintaan on lisätty "kaveriominaisuus": Jos käyttäjä A haluaa sallia toisen käyttäjän B liittävän A:n tallentamaansa ilmoitukseen siten, että B:n ilmoituksen havainnot tulevat myös käyttäjän A omaan päiväkirjaan, täytyy käyttäjän A antaa B:lle lupa, eli hyväksyä B:n kaveripyyntö tai tehdä kaveripyyntö B:lle.

Järjestelmään rakennettiin myös validointiominaisuus, eli tuki kenttä ja/tai lomakekohtaisille järkevyystarkistuksille.

Rajapinnat

Lajitietokeskuksen avoimien rajapintojen dokumentaatiota on edelleen lisätty http://apitest.laji.fi osoitteeseen. (Edellisessä tiedotteessa oli sama linkki, mutta huomasimme vasta jälkikäteen, ettei osoite ollut avoin maailmalle). Dokumentaatio on vielä työn alla ja lisäämme uusia rajapintoja siihen jatkuvasti mm. liittyen ydintietoresursseihin kuten kuntiin, maihin, kokoelmien metatietoihin, eliöryhmiin ja tietolähteisiin. Erilaisista palveluista tulee myös yleiskatsaus Laji.fi -portaalin uuteen versioon.

Api.laji.fi -palveluun on lisätty API Token -järjestelmä. Jotta rajapintoja voi käytätä, ensimmäinen askel on pyytää itselleen sähköpostiin token, joka on liitettävä kaikkiin pyyntöihin. Tämän voi tehdä testipuolelle täällä. Tästäkin tulee helpommin käytettävä tapa ja ohjeet Laji.fi -portaalin uuden version sisällönhallintasivuille.

Testijärjestelmälle pitää vielä tilata salatut yhteydet mahdollistava sertifikaatti ja pakottaa kaikki liikenne salatuksi. Tuotantorajapinnat tulevat aikanaan löytymään https://api.laji.fi osoitteesta.

Tietovarasto

Lajitietokeskuksen tietovarastoon kootaan havaintojen tietoja monista eri lähteistä.

Lintujen rengastusdatan ja talviruokintapaikkaseurannan purkurutiinit ovat valmiit ja data on uuden tietovaraston testipalvelussa. Rengastusaineistoa (ja tulevaisuudessa muitakin) varten on lisätty tietovaraston purkurutiineihin karenssiaika -ominaisuus. Tietoaineistoille voidaan määritellä karenssiaika (kts. edellinen tiedote), jonka aikana data ei ole avoimessa käytössä. Tietovarasto salaa automaattisesti karenssiajan sisällä olevat havainnot ja tutkii joka yö, löytyykö karenssista vapautuvaa aineistoa. Karenssi on vaikkapa neljä vuotta havaintopäivästä (ei esim tallennuspäivästä).

Kyselyrajapinnan runko on tehty ja dokumentoitu osoitteessa https://apitest.laji.fi. Dokumentaation näyttäminen osin vielä kesken, esimerkiksi luettelo kaikista käytettävissä olevista kentistä ja valintalista -tyylisten enumeraatioiden arvojen näyttäminen on vasta työn alla. Kyselyrajapinnassa ei ole myöskään vielä otettu käyttöön API-key -järjestelmää, josta oli asiaa ylempänä tässä tiedoitteessa.

Tietovarastoa on muutettu siten, että se hyväksyy dokumenttien, keruutapahtumien, havaintoyksilöiden, kokoelmien, paikkojen ym. tunnisteiksi ainostaan HTTP URI -tunnisteita. Jos tietovarastoon dataa lähettävä järjestelmä antaa URI-tunnisteita, niitä käytetään tietovarastossa sellaisenaan. Jos tunnisteet eivät ole URI -tunnisteita, alkuperäisistä tunnisteista luodaan tunnisteita liittämällä lähteen (tietojärjestelmän) URI-tunnisten perän järjestelmän sisäinen tunniste.