Lajitietokeskuksen kehitystiedote 7/2021
08.07.2021 17:25 - Mikko Heikkinen (päivitetty: 09.07.2021 08:46)

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus kehittää ja ylläpitää Suomen Lajitietokeskuksen palveluja. Rakennamme työkaluja tutkijoille, viranomaisille, luontoharrastajille sekä suurelle yleisölle ja opetuksen tarpeisiin. Tässä yhteenveto edellisen tiedotteen (4/2020) jälkeen tehdyistä uudistuksista, uusista palveluista ja seuraavaksi työn alla olevista asioista.

Kesän aikana kehitys käy hitaammalla, seuraavia uusia ominaisuuksia on tulossa elokuussa. Käyttäjätuki päivystää arkisin osoitteessa helpdesk@laji.fi. Hyvää kesää ja hyviä havaintoja!

Laji.fi ja Viranomaisportaali

Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen sekä selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista. Viranomaisportaali on suomalaisten viranomaisten käytössä oleva Laji.fi:n sisarportaali, jonka kautta he pääsevät käsiksi Lajitietokeskuksen tarkkaan havaintodataan työtehtävien hoitamista varten.

Laji.fi:n ja vihkon kartoilla on käytettävissä muutamia uusia karttatasoja: ELY-keskukset, hallinnolliset maakunnat ja päivitetyt Suomen kunnat. Lisää karttatasoja on myös tulossa kesän jälkeen.

Laji.fi:ssä näytetään jatkossa kaikki Kotka ja Kastikka -kokoelmienhallintajärjestelmiin kirjatut määritystapahtumat; aiemmin näytettiin vain yhden voimassa olevan määrityksen tiedot.

Laajensimme ohjeita havaintoaineistojen viemisestä paikkatietojärjestelmiin (ArcGIS, ArcGIS Online, QGIS). Jatkamme kehitystä tarjoamalla uusia tiedostomuotoja, mm. shapefilejä.

Teimme määrityskuvaosioon (ks. esim. kiitäjät) pieniä parannuksia. Tämä osio esittelee kuvia lajeista määrityksen avuksi.

Hakutuloksissa näytetään lajien uhanalaisuus ikonein sekä tieto onko laji sensitiivinen.

Uhanalaisuusluokka näytetään ikonein.

Havaintoja voi hakea monipuolisemmin aineistojen perusteella. Voit myös suodattaa haluamasi aineistot pois tuloksista.

Havaintoja voi suodattaa lähdeaineiston perusteella.

Lifeplan-tutkimusprojektin Kerttu -sovelluksella koulutetaan tekoälyä tunnistamaan Suomen lintuja äänistä. Tähän mennessä käyttäjät ovat tunnistaneet sovelluksessa jo yli 200.000 ääntä. Tavoitteena on pystyä tunnistamaan lintulajeja automaattisesti ja samalla luoda alusta, jossa kuka tahansa voi saada tunnistuksen äänittämälleen linnulle. 

Viranomaisportaalin käyttö kasvaa jatkuvasti: mukana on jo n. 70 kuntaa, ELY-keskukset sekä ympäristöhallinnon organisaatioita. Lajitietokeskuksessa olevat havaintotiedot ovat heidän käytettävissään mm. suojeluun ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä viranomaistehtävissä. Myös konsulttiyritykset sekä metsänhoitoalan toimijat käyttävät Lajitietokeskuksen palveluja jatkuvasti enemmän mm. kaavoituksessa, tuulivoiman suunnittelussa ja metsänhoitotoiminnassa.

Vihko

Vihko on havaintotietokanta, johon voit tallentaa luontohavaintojasi sekä osallistua seuranta- ja kansalaistiedehankkeisiin. Se on yksi Lajitietokeskuksen primäärijärjestelmistä ja sinne tallennetut näytteet näkyvät avoimena tietona Laji.fi:ssä.

Paransimme Vihkon toimintaa erilaisissa virhetilanteissa. Jos jokin menee tallennusvaiheessa pieleen (nettiyhteys katkeaa, tallentaja sulkee selaimen, Vihkossa on bugi, tietokoneesta loppuu virta tms.), Vihko ilmoittaa tästä aiempaa selkeämmällä tavalla, ja koettaa palauttaa lomakkeelle kirjatut havainnot selaimen muistista. Tällä vältetään että lomakkeelle jo kirjattuja havaintoja ei tarvitse näpytellä uudelleen.

Vihkon taustajärjestelmä (rajapinta) rakennettiin kokonaan uudelleen, koska vanha järestelmä oli teknisesti vanhentunut. Uusi järjestelmä on myös aiempaa toimintavarmempi poikkeustilanteissa.

Lisäksi olemme tehneet työtä uusien seurantahankkeiden totuttamiseksi ja havaintoaineistojen tuomiseksi Vihkoon. Maatalousympäristön päiväperhosseuranta toteutetaan nyt Vihkon avulla (ml. tulospalvelu, jossa voi tarkastella seurannan havaintoja), ja Kimalaisseurantaa testataan tänä kesänä. Myös Luken ja Luomuksen yhteistyössä järjestämää vesilintulaskentaa uudistettiin tälle vuodelle viime vuoden kokemusten perusteella.

Maatalousympäristön päiväperhosseurannan tulospalvelussa voi tarkastella perhosten esiintymistä.

Mobiilivihko-havaintosovelluksen kehitys jatkuu edelleen mm. bugien korjaamisella ja käyttöliittymän viilaamisella. Sovelluksen toimivuudessa erilaisilla puhelimilla on joitakin eroja, joten kertokaa mahdollisista ongelmista helpdeskiin (helpdesk@laji.fi), kiitos! Mobiilivihko on saatavilla Android-laittelle Google Play -sovelluskaupasta.

Mobiilivihkolla on helppo merkitä havainnon tarkka paikka kartalle.

Tekoäly luonnonsuojelussa ja -tutkimuksessa -seminaari katsottavissa

Toukokuussa pidetyn Machine learning and AI in nature conservation and research -webinaarin video on katsottavissa (vieritä sivun alalaitaan). Luomus ja Suomen ympäristökeskus järjestivät tapahtuman, jossa pidettiin lyhyitä esityksiä tekoälysovelluksista.

Uudet havainto- ja näytetiedot Laji.fi:ssa

Lajitietokeskuksen tietovarastoon on lisätty huhtikuun puolivälin jälkeen 410.000 uutta havaintoa yli 10.000 lajista.

Havaintomäärältään eniten kasvaneita aineistoja ovat:

 • Vihko-havaintopalveluun tallennettuja havaintoja 86.000 kpl
 • iNaturalist Suomi -havaintopalveluun tallennettuja havaintoja 78.000 kpl
 • Rengastus- ja löytörekisteri TIPU:n havaintoja  55.000 kpl
 • Luomuksen Itä-Fennoskandian perhoset -kokoelman digitoituja näytteitä 24. 000 kpl
 • Luomuksen Kastikka-kasvistoarkiston putkilokasvitietoja 22.000 kpl

Lisäksi joistain aineistoista näytetään aiempaa tarkempia tietoja: mm. useammat määritykset kokoelmatietokannoista sekä lisää kenttiä LajiGIS-tietokannasta.

Kysely: Miten havainnoit luontoa ja kirjaat havaintojasi muistiin?

Tietämys eliölajien esiintymisestä Suomessa perustuu paljolti luontoharrastajien vuosikymmenien aikana keräämiin tietoihin. Haluamme nyt kysyä luontoharrastajien kokemuksia havaintojen kirjaamisesta ja jakamisesta sekä niihin liittyvistä kompastuskivistä, tukemaan näiden palvelujen kehittämistä.

Jos havainnoit luontoa satunnaisesti tai aktiivisesti, olemme kiinnostuneita kokemuksistasi! Kyselyyn vastaaminen kestää 5-10 minuuttia, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Osallistu kyselyyn tästä!

Työn alla

Jatkamme Laji.fi-portaalin, Vihkon, Viranomaisportaalin ja muiden palvelujen parantamista osa kerrallaan. Kesäkuukausina työskentelemme etenkin seuraavien aihepiirien parissa:

 • Havaintojen hakeminen tai muuntaminen shapefile-muotoon, jotta niitä olisi helpompi käsitellä paikkatietojärjestelmissä.
 • Havaintojen hakeminen paikkatietojärjestelmiin WFS-rajapintojen kautta.
 • Kehitämme viranomaisportaalia niin, että havaintojen hakeminen suojelu- ym. toimintaan olisi helpompaa.
 • Parannamme Kastikka-tietokannan tietojen siirtymistä Laji.fi:iin.
 • Jatkokehitämme Laji.fi ja viranomaisportaalin Selaa havaintoja -osion aineistorajauksen käyttöliittymää, mm. tarjoamalla monipuolisempia maantieteellisiä rajauksia.
 • Teemme teknistä huoltoa Pinkka-oppimisympäristölle.
 • Parantelemme ja laajennamme erilaisia ohjeita.
 • Kehitämme Aineistopankkia, jotta uusien aineistojen tuominen siihen olisi helpompaa. Muutokset helpottavat havaintojen tuomista tiedostona myös Vihko--havaintopalveluun. 
 • Olemme mukana kansainvälisissä Synthesys+ ja DiSSCo Prepare -hankkeissa, joissa tähdätään museonäytteiden digitoinnin ja tiedon jakamisen ja yhteiskäytön kehittämiseen. Molemmat hankkeet jatkuvat muutaman vuoden ajan.
 • Osallistumme Automating biodiversity indicators 2021-2022 -projektiin yhdessä Syken ja muiden ympäristöalan toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään työkalu, joka laskee Lajitietokeskukseen välitettyjen seuranta-aineistojen tietojen perusteella laji- ja eliöryhmäkohtaisia monimuotoisuuden indikaattoreita. Tavoite on nopeuttaa indikaattoreiden muodostamista, joka mahdollistaa niiden aktiivisemman päivittämisen, sekä avata tiedot ja työkalut kaikkien käytettäväksi.