Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein. Jakson työlistaa voi kuka tahansa seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Meneillään olevat kaksi viikkoa

Käynnissä olevalla kahden viikon jaksolla meillä on poikkeuksellisesti vain yksi iso asia työlistalla, ja se on Lajitietokeskuksen yhdintiedon (master data) HTTP-URI tunnisteiden oletusnimiavaruuden muutos.

Tällä hetkellä esimerkiksi sudenkorentojen (Odonata) tunniste on http://id.luomus.fi/MX.1.

Lajitietokeskuksesta on kuitenkin tarkoitus rakentaa virtuaaliorganisaatio, jossa Luomus on vain yksi toimija. Luomus-nimen käyttö muuuttujien, taksoneiden ym. asioiden tunnisteina Lajitietokeskuksen avoimissa rajpainnoissa ja käyttö liittyvissä muiden organisaatioiden järjestelmissä ei ole tarkoituksenmukaista. Näin ollen vaihdamme kaikki tunnisteet tun.fi -nimiavaruuteen. Tämän jälkeen esimerkiksi Odonata on http://tun.fi/MX.1.

Muutos vaikuttaa hyvin moneen jo käytössä olevaan tietojärjestelmään, joten olemme varanneet tälle työlle koko kaksi viikkoa.

Edellisen kahden viikon tuloksia

Taksonomia

Taksonieditoriin tehtiin pieniä muutoksia, mm. mahdollisuus liittää lajiluetteloon haaroja, joiden ei haluta näkyvän julkisesti Laji.fi -portaalin taksonomiassa, koska kyseinen lajiluettelo ei ole asiantuntijan aktiivisessa ylläpidossa. Käytännössä tätä ominaisuutta tarvitaan ei-suomalaisten kokoelmanäytteiden hallinnan tarpeisiin.

Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit -järjestelmän lajiluetteloa ja Lajitietokeskuksen lajiluetteloa on alustavasti vertailtu keskenään, jotta saadaan selville, kuinka paljon työtä tarvitaan taksonomioiden yhdenmukaistamiseksi Lajitietokeskuksen tietovarastoon lataamista varten. 44 tuhannesta lajista löytyi vastaavuus 39 tuhannelle. Puuttuvista suurin osa oli Lajitietokeskuksen taksonomista vielä puuttuvia lajiluetteloja, kuten loispistiäiset ja nokisienet. Koska taksonomiat ovat näinkin yhtenäisiä, suuria esteitä ei tältä osalta ole datasiirron aloittamiseksi: Vaikka "linkittymättä" jäävät lajit eivät tule esimerkiksi mukaan Lajitietokeskuksen hakujen tuloksiin, niin kyse on vain pienestä osasta taksoniryhmiä ja puuttuvat linkitykset päivittyvät automaattisesti sitä mukaa kun Lajitietokeskuksen lajiluetteloa laajennetaan.

Avoimet rajapinnat

Lajitietokeskukselle kehitetään useita erilaisia rajapintoja, mutta ne tehdään eri tekniikoilla. Sovimme yhteiset pelisäännöt joita kaikki rajapinnat noudattavat. Näin pyrimme saamaan ne näyttämään rajapintojen käyttäjille samankaltaisilta ja käyttämään samaa logikkaa, joka helpottaa erilaisten rajapintojen käyttöönottoa.

Nämä periaatteet voi lukea täältä.

HUOM: Rajapinnat eivät vielä ole auki, eivätkä löydy dokumentaatioissa mainituista osoitteista.

Havaintojärjestelmä

Osaksi Laji.fi portaalia tulee työnimellä HaSeKa (havainto-, seuranta,- kartoitusjärjestelmä) kulkeva Lajitietokeskuksen lajihavaintojen ym. ilmoittamiseen ja hallintaan tarkoitettu järjestelmä, joka on helposti kustomoitavissa erilaisten tutkimusten tarpeisiin. Sen tietokantaratkaisuun on lisätty versiointiominaisuus, eli tallennettujen dokumenttien kaikki versiot säilytetään, ja niiden välillä voi HaSeKassa tulevaisuudessa selailla. Käyttöliittymän ominaisuuksia on edelleen piiretty karkealla tasolla auki ja käytettävät tekniikat ja arkkitehtuuri ovat muotoutuneet. Arkitehtuurin dokumentaatio on työn alla ja julkaistaan kun on jotakuinkin valmis.

Tietovarasto

Lajitietokeskuksen tietovarastoon kootaan havainto- ja kokoelmanäytteiden tietoja monista eri järjestelmistä Suomesta ja lähialueilta.

Kehitimme rutiinit, joilla Luonnontieteellisen keskusmuseon Kastikka järjestelmän yli 6 miljoonaa putkilokasvihavaintoa ja näytetietoa latautuvat ajantasaisesti Lajitietokeskuksen tietovarastoon. Latausrajapintojen, salauslogiikoiden ym. parissa tehdään kuitenkin vielä hienosäätöä tulevaisuudessa. Nyt on hyvinkin ajankohtaista alkaa ottaa vastaan yhteistyöorganisaatioiden dataa tietovaraston testipalveluun, jotta myös yhteistyötahot pääsevät hiomaan salauslogiikoita, ym. ominaisuuksia tarpeitaan ja toiveitaan vastaaviksi.

Lintujen rengastus

Lintujen rengastuksessa käytettävät järjestelmät vain sivuavat Lajitietokeskusta siltä osin, että kyseessä on merkittävä datalähde, joka tulee olemaan saatavilla Lajitietokeskuksen tietovarastosta avoimena aineistona (osittain salattuna) ja tarkkana viranomaisaineistona. Sinäällään rengastukseen liittyvät järjestelmät eivät kuulu tämän tiedotteen piiriin, mutta mennellä kahdella viikolla merkittävä työpanos meni niiden parantamiseen (mm. tietojen muokkausominaisuus rengastajille - joka ei ole ollut koskaan aiemmin mahdollista - ja "ikäennätysraportti" julkaistavaksi Luomuksen nettisivuilla).