Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein. Jakson työlistaa voi kuka tahansa seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Lajitieto

Suomen sahapistiäisten luettelo on editoitu Lajitietokeskuksen taksonitietokantaan vietäväksi. Lisäksi työn alla on EU:n luontodirektiivin liitteiden ja luonnonsuojeluasetuksen liitteen 4 lajien merkitseminen taksonitietokantaan. Kun tiedot on viety tietokantaan, ne tehdään muokattavaksi taksoni editorissa ja näyttetään Laji.fi -sivulla.

Lajitietokeskuksen ilmoitusjärjestelmä

Havaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu Laji.fi:n osaksi tuleva ilmoitusjärjestelmää varten on luonnosteltu perustoiminnallisuuksien ja pesämälintujen linjalaskennan tarvitsemien ominaisuuksien käyttöliittymiä. Nämä karkeat luonnokset ovat nähtävillä täällä. Lisäksi olemme tehneet karttatyökalun prototyypin (kartan toiminnallisuuksia ei ole piiretty luonnoksiin). Seuraavaksi luonnoksia laajennetaan kattamaan lisää perustoiminnallisuutta ja satunnaishavaintoilmoituslomake, johon tulee mm. sieniatlasta varten lajiryhmäkohtaisia lisämuuttujia.

haseka_karttaproto

- Kuvakaappaus karttaporotyypistä

Laji.fi

Lajitietokeskuksen sivujen uuden version ulkoasua ja ominaisuuksia työstetään jatkuvasti. Alla muutamia kuvakaappauksia.

laji_front_1

- Etusivu

laji_front_4

- Lajisivu

laji_front_2

- Aineistolistaus

laji_front_3

- Dokumentaatio-osio

Kokoelmanhallintajärjestelmä Kotka

Kotkaan ollaan siirtämässä kalakokoelmien tiedot Luomuksen käytöstä poistuvasta Selma-kokoelmatietokannasta. Tämä aineisto on nyt editoitu Kotkan tukemaan muotoon ja tiedot siirretään Kotkaan pian. Seuraavaksi työn alle tulevat pistäiskokoelmien tiedot.

Tietovarasto

Kehitämme uutta versiota Lajitietokeskuksen tietovarastosta, johon kootaan havainto- ja kokoelmanäytteiden tietoja monista lähteistä. Edellisessä kehitysjaksossa toteutettiin ladattujen tietojen linkitys taksonomia- ja henkilötietoihin.

Taksonomialinkityksellä tarkoitetaan sitä, että ilmoitettu lajinimi liitetään johonkin Lajitietokeskuksen taksonitietokannan lajiluettelon taksoniin. Tämä on vaatimus sille, että voidaan esimerkiksi hakea kaikki "jättiputki" -havainnot, ja saadaan tulokseen kaikki osumat, jotka on ilmoitettu alun perin millä tahansa nimellä (tieteellinen, synonyymi tai kansankielinen), joka on taksonitietokannassa linkitetty taksoniryhmään, jonka suomenkielinen nimi on "jättiputket" (aka "jättiputki").

Henkilötietojen linkitys kattaa lomakkeen "omistajien" (=alkup. ilmoittajien) linkityksen Lajitietokeskuksen ydintietokannassa ylläpidettävään henkilörekisteriin. Tämä on vaatimuksena sille, että Lajitietokeskukseen sisäänkirjautunut käyttäjä voi saada listauksen "omista havainnoistaan", olipa sitten tiedon alkuperäinen lähde mikä tahansa järjestelmä.

Toteutimme myös ns. "FMNH2008"-skeeman purkurutiinin, jonka avulla saamme ladattua tietovarastoon tiedot useista Luomuksen sisäisistä tietojärjestelmistä.

Seuraavaksi toteutetaan ns. Balticdiversity -protokollan / Simple Darwincore Recordsetin purkurutiini, jonka avulla saadaan purettua tietovarastoon mm. Ruotsin GBIF:n havainto- ja kokoelmatiedot ja Luken Itämeriportaalin ja nisäkässivuston vieraslajilomakkeiden havainnot.

(Tietovaraston tarkempi työlista löytyy täältä)