Kaikki Lajitietokeskuksen palvelut ovat poissa käytöstä maanantaina 14.12. johtuen tietokantapalvelimen siirrosta. Palveluiden pitäisi palautua käyttöön iltapäivän aikana tai viimeistään tiistaina.

--

All FinBIF services are down during Monday 14.12. because of a database transfer. Services should return to normal during the afternoon or at Tuesday latest.

--

Huoltokatko on päättynyt klo 11.

Service outage has ended around 11 o'clock.