Syyskuussa kokoontuivat ensimmäisen kerran myös Lajitietokeskuksen Kokoelmat ja digitointi -työryhmä (9.9.2015) sekä Havainnot, seurannat ja kartoitukset -työryhmä (10.9.2015). Kokoelmatyön ja ympäristöseurantojen asiantuntijoista koottujen työryhmien avulla Lajitietokeskuksen kehittäjien on mahdollista tavoittaa laajempi asiantuntemus järjestelmien kehitystyön tueksi.

Kokoelmat ja digitointi -työryhmän tavoitteena on tukea kokoelmanhallintajärjestelmä Kotkan kehitystyötä ja kokoelmien digitointia. Kotka on Lajitietokeskuksen palvelu kaikille luonnontieteellisille museoille, joilla ei ole omaa primäärijärjestelmää kokoelmien hallintaan. Toistaiseksi järjestelmä on käytössä Luomuksella, Kuopion luonnontieteellisellä museolla sekä Kiepillä, ja testattavana Turun yliopiston kasvi- ja eläinmuseolla, Pohjanmaan museolla sekä Oulun yliopiston kasvi- ja eläinmuseolla.

Lajitietokeskukselle kehitetään ilmoitusjärjestelmä, jolla yhtenäistetään erilaisten seurantojen ja kartoitusten tiedonkeruuta. Ilmoitusjärjestelmään on helppo kustomoida lomakkeita eri seurantaprojektien tarpeisiin. Ensimmäisessä havainnot, seurannat ja kartoitukset -työryhmän kokouksessa esiteltiin Lajitietokeskuksen suunnitelmia ilmoitusjärjestelmästä. Työryhmältä toivotaan palautetta järjestelmän kehitystyöstä, apua testaukseen sekä kommentteja haku- ja raportointisivujen sisällöstä sekä annotointijärjestelmästä. Työryhmä myös auttaa kartoittamaan, mitä erilaisia havaintoaineistoja Lajitietokeskukseen tulisi liittää. Ensimmäinen versio työnimellä HaSeKa kulkevasta järjestelmästä valmistuu kesäksi 2016.

Liitteet

Kokoelmat ja digitointi -työryhmän pöytäkirja 9.9.2015

Havainnot, seurannat ja kartoitukset -työryhmän pöytäkirja 10.9.2015

Havainnot, seurannat ja kartoitukset -työryhmän agenda 10.0.2015