Suomen Lajitietokeskus on tänään julkaissut ensimmäisen version Suomen eliölajien luettelosta. Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä

Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta. Luetteloa on koostettu vuodesta 2013 kokoamalla eri tahojen ylläpitämiä luetteloita yhdeksi luetteloksi Lajitietokeskuksen taksonomiseen tietokantaan. Tietokantaan kootaan ajantasainen tieto Suomessa esiintyvistä eliölajeista, niiden nimistöstä, esiintymisestä sekä biologisista ja hallinnollisista ominaisuuksista kuten uhanalaisuustiedoista.

Lajiluettelo on dynaaminen ja eri eliöryhmien asiantuntijat päivittävät nimistöä jatkuvasti. Lajiluettelosta julkaistaan määrävälein viittauskelpoinen versio, jonka tietosisältö ei muutu julkaisuhetken jälkeen. Nyt julkaistu Lajiluettelo 2018 on historian ensimmäinen vuosiversio Suomen eliölajien luettelosta. Luettelossa on pääosin aitotumaisia monisoluisia eliöitä. Ensimmäisessä vuosiversiossa ovat mukana lajit ja lajia alemmat taksonit yleiskielisine nimineen. Synonyymit ja muut lajiin liittyvät tiedot voi hakea Laji.fi-portaalista lajikorteilta (esim japanintatar (https://laji.fi/taxon/MX.38240).

Lajiluettelo on ladattavissa osoitteesta: laji.fi/lajiluettelo

Suomen Lajitietokeskuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo.

 

Lisätietoja:

Eija-Leena Laiho

tietotekniikkasuunnittelija

Helsingin yliopisto

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

eija-leena.laiho@helsinki.fi

p.050-3182454

Tea von Bonsdorff

suojelusuunnittelija

Helsingin yliopisto

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

tea.vonbonsdorff@helsinki.fi

050-3185199