Havaintojen hakuun käytettävän tietovaraston palveluntarjoaja suorittaa huoltotöitä joiden vuoksi palvelut ovat poissa käytössä perjantaina pari tuntia tai enemmän. Tarkka ajankohta ei ole tiedossa.

The data warehouse used for searching observations is under maintenance on Friday for couple hours or more. The exact time is not yet known.

Okobservationer sök är under underhåll på fredag i några timmar eller mer. Den exakta tiden är ännu inte känd.