Tänä vuonna Suomen kouluissa tuotetaan lajitietoa tutkimuskäyttöön, sillä Suomen Lajitietokeskus ja Natura-lehti ovat julkaiseet uudenlaisen tavan eliökokoelman tekemiseen. Eliökokoelma vastaa monille tuttua kasviota, mutta siinä voi olla kasvien lisäksi myös muita eliöryhmiä.

Koululaiset voivat kerätä lajihavaintoja ja lisätä ne Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämään Laji.fi -tietokantaan. Eliöt lisätään tietokantaan valokuvina, ja samalla annetaan myös tiedot havaintopaikasta ja -ajasta. Näin tuotetaan tietoa lajien levinneisyydestä tutkimuskäyttöön. Kokoelmakilpailutyön voi halutessaan tehdä pelkästään kännykällä kuvaamalla, ja myös lajien tunnistuksen voi tehdä digitaalisten lajintuntemuksen oppimisympäristöjen, kuten Pinkan, avulla.

Joka vuosi noin 57 000 kokoinen yläkoululaisen ikäluokka kerää eliökokoelman, sillä sen tekeminen kuuluu peruskoulun opetussuunnitelmaan. Jos jokainen ilmoittaisi havaintonsa kansalliseen tietokantaan, saataisiin huima määrä tietoa tutkijoille. Esimerkiksi 20 havaintoa jokaiselta yläkoululaiselta tuottaisi yhteensä lähes miljoona lajihavaintoa. Tällä hetkellä lajitietokannassa on noin 28,5 miljoonaa havaintoa.

Vuoden 2018 teemana ovat kylien ja kaupunkien eliölajit. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin teemana olivat luonnonkasvit. Kilpailussa on Laji.fi -sarjan lisäksi perinteinen keruusarja, johon osallistutaan prässätyllä kasvikokoelmalla tai esimerkiksi perhoskokoelmalla.

Kokoelmakilpailun pääjärjestäjänä on Natura-lehti, joka on Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL:n kustantama aikakauslehti. Mukana on Suomen Lajitietokeskus, jonka avulla kouluissa ja oppilaitoksissa tehdyt havainnot saadaan tieteelliseen käyttöön. Kilpailua on tekemässä myös Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen KOPPI-hanke, joka kerää tutkimuskäyttöön osallistujien kokemuksia eliökokoelmien tekemisestä. Kilpailua rahoittaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja:

  • Natura-lehti: Hanna Kaisa Hellsten, puh 050 313 8409
  • Helsingin yliopisto, KOPPI-hanke: Arja Kaasinen, 050 318 7186 ja Anttoni Kervinen, 0405435325
  • Suomen Lajitietokeskus: Eija-Leena Laiho, eija-leena.laiho@helsinki.fi