Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein. Teknistä kehitystä tehdään kahden viikon jaksoissa. Tässä tiedotteessa kerromme edellisen jakson tuloksista ja seuraavan jakson tavoitteista.

Jakson työlistaa voi kuka tahansa seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista voi kuitenkin olla kovin kryptinen, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Tekninen kehitys

Laji.fi -portaali

Portaalin uuden ulkoasun ja rakenteen kehitys on edennyt siten, että etusivusta ja taksonomia -osuuksista (lajilistat ja kortit) on uusi versio olemassa käyttäen uutta ulkoasua ja teknistä runkoa. Seuraavaksi vielä jatketaan edellä mainittujen suunnittelua ja liitetään sivustolle sisältöä: dokumentaatiota, pöytäkirjoja, kuvauksia. Nämä muutokset eivät vielä tule käyttäjälle näkyville, vaan uudistukset tulevat käyttöön kaikki yhdellä kertaa, kun uuteen ulkoasuun on toteutettu kaikki Laji.fi -sivuston nykyinen toiminnallisuus. Aikataulu uuden version julkaisulle on noin kaksi kuukautta.

Käyttäjätuki

Lajitietokeskuksen palveluista halutaan tarjota kaikille käyttäjille suora väylä raportoimaan virheistä, pyytämään apua ja ehdottamaan ominaisuuksia. Kokeilimme kattavasti Freshdesk -nimistä palvelua. Se osoittautui hyvin tarpeita vastaavaksi ja seuraavan kahden viikon aikana palautekanava ilmestyy Laji.fi -sivulle, Vieraslajit.fi -sivulle, Löydös luontohavaintolomakkeelle ja Kotka kokoelmanhallintajärjestelmään.

Käyttäjätuesta käyttäjät voivat seurata muiden käyttäjien avoimesti esittämiä kysymyksiä ja vastauksia ja seurata oman ongelmansa/kysymyksensä ratkomisen kehitystä.

Laji.fi:n havaintojärjestelmä

Lajitietokeskuksen Havainto-, seuranta- ja kartoitusjärjestelmän kehitys on aloitettu toden teolla. Ensimmäinen työn alle otettu komponentti on tiedon tallennuspaikka, jolle annoimme nimen LajiStore. LajiStorea käytetään tulevaisuudessa myös muiden järjestelmien tietokantana. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijaryhmä rakentaa kuluvalla syyslukukaudella tietojärjestelmää satelliitti- ja GPS-laitteiden tietojen säilytykseen (esim. satelliittilinnut), joka tallentaa tietonsa LajiStoreen. LajiStore avataan myös muille sovelluskehittäjille käytettäväksi palveluna.

(Huom: LajiStore ei ole sama asia kuin Lajitietokeskuksen tietovarasto: Tietovarastoon kootaan sekundaarisia kopioita monien primääristen tietolähteiden tiedoista, kun taas LajiStore on yksi näistä primäärisistä tietolähteistä, jonka tiedot myös aikanaan kopioidaan tietovarastoon.)

Tietovarasto

Tietovaraston uuden version kehittäminen on jatkunut. Ensimmäisenä tietotyyppinä uuteen tietovarastoon osataan nyt purkaa Kotka kokoelmanhallintajärjestelmän tiedot. Graafisesta käyttöliittymästä ylläpitäjät voivat seurata tietovarastoon lähetettyjen tietueiden purkujen onnistumista ja selvittää epäonnistuneet purut. Seuraavaksi laajennamme toiminnallisuutta tukemaan koordinaattimuunnoksia, tulkintoja ja salauksia.

Tunnistautuminen

Tavoitteenamme on mahdollistaa Lajitietokeskuksen palveluihin sisäänkirjautuminen olemassa olevilla käyttäjätunnuksilla. Edellisen kahden viikon aikana saimme käyntiin testisivuston, jolta käyttäjä voi valita kirjautuuko sisälle Haka- vai Virtu-tunnuksillaan, ja osaamme ottaa vastaan sisäänkirjautumisen tuloksen molemmista mainituista palveluista. Tämä prototyyppi käytti Hakan ja Virtun testiversiota. Seuraava askel on kirjautua onnistuneesti Hakan testipalvelun tunnuksella Lajitietokeskuksen taksonomiatyökalun testiversioon.

Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmä

Kotka on luonnontieteellisten museoiden henkilökunnan käyttämä järjestelmä, johon talletetaan tietoja luonnontieteellisistä museokokoelmista. Kotkaa kehitetään Lajitietokeskuksen osana ja sitä käyttävät Luomus, Kopion luonnontieteellinen museo, Kokkolan luontomuseo Kieppi sekä Pohjanmaan museo.

Kotkaan kehitetään jatkuvasti uusia ominaisuuksia, mutta järjestelmän luonteesta johtuen ne eivät yleensä tule suuren yleisön nähtäville. Kotkaan tallennetut näytetiedot ovat kuitenkin laji.fi -portaalin kautta nähtävissä ja käytettävissä. Katso esim. Suomen kovakuoriaiskokoelman näytteet, joita tallennetaan Kotkaan jatkuvasti lisää.