Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä noin parin viikon välein.

Tehtyjä asioita

Edellinen kehitysjakso pidettiin tavallisesta poikkeavasti kolmen viikon mittaisena (21.2. - 13.3.) johtuen seminaarin, suunnittelupäivien ja yliopistolakon aiheuttamista kehitystyöpäivien menetyksistä. Saimme tehtyä seuraavia asioita.

Päiväperhosseuranta (NAFI)

Nafin Vihko-lomake viimeisteltiin ja avattiin käytettäväksi tulevaa kesää varten. Nafin tulospalvelu ja ilmoittaminen löytyvät osoitteesta https://laji.fi/nafi.

Vihko / Laji.fi

Vihkoon on korjattu seuraavat bugit:

  • Näytettävien omien paikkojen määrä oli rajoitettu 20:een.
  • Tab ei siirtynyt toivotulla tavalla eteenpäin laji-kentästä.
  • Ulkomailla sijaitsevan oman paikan käyttö ei toiminut retkilomakkeella, jos valittuna ei ollut ennakkoon sopivaa karttatasoa (maailmankarttaa).
  • MS Edge selain ei näyttänyt kaikkia kuvia.
  • Tarkennettu mitä tietoja tallennetaan Omaan paikkaan ja korjattu ettei samoja paikkoja voinut käyttää eri lomakkeilla (esim retkilomake ja sieniatlas).

Havaintohaun Omat havainnot -osioon on lisätty "myös ongelmalliset"-filteri näkyviin, jotta käyttäjiä ei hämää mistä toinen rajaus tulee kun on katselemassa omia havaintoja. Oletuksena se asetetaan nyt päälle, eli omia havaintoja selatessa näkee oletuksena myös omat ongelmalliset tietueet. Ongelmalliset tietueet eivät ole läpäisseet kaikkia Lajitietokeskuksen tietovaraston validointeja (esimerkiksi koordinaatit ja ilmoitettu kunta eivät täsmää).

Vieraslajit

Loimme lomakkeen Vihkoon vieraslajien ilmoittamista varten. Se mahdollistaa vieraslajeihin liittyvien lisätietojen keräämisen ja lajiryhmäkohtaiset lisäkysymykset. Lomaketta esitellään seuraavaksi Luken ym tahojen edustajille ja kehitetään sitä edelleen saadun palautteen perusteella.

Kehitämme HY:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijoiden kanssa uutta vieraslajiportaalia. Sitä varten on pystytetty uusi sisällönhallintajärjestelmä ja kytketty api.laji.fi -rajapinta testipalvelussa käyttämään myös sitä uutisten ja sisällön välitykseen. Teimme myös runsaasti muita API-muutoksia uutta portaalia varten.

Api.laji.fi rajapinta

Api.laji.fi rajapintaan tehtiin runsaasti pieniä muutoksia. Ne ovat tällä hetkellä apitest.laji.fi testirajapinnassa ja menevät tuotantoon tämän viikon aikana. Muutokset liittyvät pääasiassa taksonomiadatan hallintaan ja synonyymien uuteen tietomalliin. Muutokset mahdollistavat myöhemmin tehtäviä uusia laji.fi ominaisuuksia ja kehitteillä olevan uuden vieraslajiportaalin ominaisuuksia, kuten lajikuvien vertailua ja kuvallisia lajilistauksia. Ne myös tekevät lajikortista nopeamman.

Maalintujen vakiolinjalaskenta

Tämän tutkimuksen Vihko lomaketta työstetään edelleen. Lomakkeelle on nyt sijoitettu aputekstit ja toivotut tekstuaaliset viilaukset on tehty. Tutkimuksen ylläpitäjille on lisätty mahdollisuus ylläpitää etenikin historiallisen datan osalta arviota laskentojen ja yksittäisten havaintojen luotettavuudesta. Tulostettavien maastokartan ja maastolomakkeen toivotut muutokset on tehty.

Tavoite on saada tämä lomake tuotantovalmiiksi kuluvan kuun loppuun mennessä.

tieodet_2018_03_varaysj

- Vakiolinjojen varaaminen

Nyt työn alla

Käynnissä olevassa kehitysjakossa (21.2. - 6.3.) työskentelemme seuraavien asioiden parissa.

Kotka kokoelmanhallinta

Kotkaan viimeistellään elävien kokoelmien hallintaan tarvittavat ominaisuudet, jotta Luomuksen kasvitieteen yksikkö voi ryhtyä hallitsemaan kasvitieteellisten puutarhojen kokoelmia sen avulla.

Lisäksi kehitämme prosessia jolla digitointilinjaston kuvat siirtyvät Kotkaan.

Laji.fi

Ryhdymme suunnittelemaan ja kehittämään Lajit -osion sisältöä: lajiluetteloiden selausta ja rajausta, taksonomian selausta ja lajikortteja.

Maalintujen vakiolinjalaskenta

Lataamme pohjaksi MapInfo -muodossa dokumentoidut reittien kulut Vihko -lomakkeelle. Tähän on määritelty uusi logiikka joka nyt viedään käyttöön.

Toteutamme toiminnon, jonka avulla tutkimuksen ylläpitäjät voivat hyväksyä reitteihin tehdyt muutokset pysyviksi muutoksiksi. Uutta ilmoitusta tehtäessä ja maastokarttaa ja -lomaketa tulostaessa käytetään viimeisintä hyväksyttyä reittiä.

Lisäämme sähköposti-ilmoituksia tutkimuksen ylläpitäjille ja ilmottajille.

Toteutamme Lajitietokeskuksen tietovarastoon linjalaskentadatan siirtoon tarvittavat muutokset.