Lajitietokeskuksen työn tueksi perustettu lajitietotyöryhmä kokoontui Helsingissä 26.8.2015

Yksi Lajitietokeskuksen keskeisiä taustajärjestelmiä on taksonominen tietokanta. Lajitietotyöryhmän työn tavoitteena on koota taksonomiseen tietokantaan Suomen lajistosta yksi laajalti, kansallisesti hyväksytty lista (nk. master check-list), joka on kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä laji.fi:ssä.

Kullakin eliöryhmällä on vastuutaho Luonnontieteellisessä keskusmuseossa Luomuksessa, mutta paras asiantuntemus voi silti olla Luomuksen ulkopuolella. Tämän tavoittaminen on erityisesti lajitietotyöryhmän tavoite.

Taksonomian lisäksi lajinimien yhteyteen voidaan tallentaa hallinnollisia ominaisuuksia. Tarkoituksena on, että tietokantaa voisi käyttää esim. eliötyöryhmien työvälineenä uhanalaisuusarvioinnissa. Lajitietotyöryhmä yhteistyössä viranomaistyöryhmän kanssa määrittelee, mitä nämä tarvittavat ominaisuudet ovat.

Taksonomista tietokantaa on kehitetty yhteistyössä Luomuksen asiantuntijoiden kanssa. Lajitietotyöryhmän jäsenet voivat ottaa osaa tekniseen kehitykseen halutessaan.

Lajitietotyöryhmään kuuluu jäseniä luonnontieteellisistä museoista, eliötyöryhmistä, Suomen ympäristökeskuksesta, Metsähallituksesta ja Luonnonvarakeskuksesta.

Liite: Lajitietotyöryhmän aloituskokouksen muistio