Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä noin parin viikon välein.

Tehtyjä asioita

Edellisten kehitysjaksojen aikana (24.1. - 6.2. ja 7.-20.2.) saimme edellisessä tiedotteessa mainitut uudet ominaisuudet vihdoin tuotantokäyttöön. Vihkon havaintojen massalataus tiedostosta on vielä kehitteillä. Sisäisessä testauksessa löysimme tiedotteessa mainituista Vihkon ja Laji.fi uusista ominaisuuksista vielä paljon korjattavaa, joka viivästytti julkaisua ja työllisti meitä myös näissä kehitysjaksoissa.

Pari bugia jäi huomaamatta ja on korjattu (korjaukset tulevat käyttöön parin viikon sisällä): Vihkon sarakkeissa siirtyminen tab-napilla ei enää toiminut kuten pitäisi. Myös Vihkon kartan kanssa on ongelmia yksittäistä havainnon paikkaa valitessa. Omia paikkoja näki vain 20 kerrallaan; tämä rajoite on poistettu.

Laadunvalvonta

Mahdollisuus selata tehtyjä laatumerkintöjä on avattu laji.fi portaalissa. Se löytyy Teemat -osiosta laadunvalvonta otsikon alta. Nyt kun useammat ihmiset ryhtyvät tekemään laadunvalvontaa, saamme jatkuvasti palautetta siitä mikä toiminnoissa on epäselvää. Käynnistämme pian keskustelut siitä kuinka laadunvalvonnan kokonaisuutena pitäisi toimia.

Taksonomiatyökalu

Suunnittelimme käyttöliittymäuudistusta ja uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat taksonomia-asiantuntijoille operaatiot jotka eivät tällä hetkellä ole mahdollisia. Samalla pyrimme parantamaan käyttöliittymän ergonomiaa. Näiden uusien ominaisuuksien ja muutosten toteutus on noin puolivälissä ja valmistunee kuluvassa kehitysjaksossa.

Tällä hetkellä asiantuntijoilla ei ole mahdollista siirtää synonyymiä toisen tyyppiseksi synonyymiksi, toisen taksonin synonyymiksi tai varsinaiseksi lajiluettelon lajiksi eikä myöskään lajiluettelon lajia synonyymiksi. Työkalu estää sellaisten taksoneiden siirtämisen ja poistamiseen lajiluettelosta, jota on käytetty lajikuvausten, uhanalaisuusarvioinnin tai muiden taustatietojen kohteena. Lisäämme mahdollisuuden siirtää edellä mainittuja asioita toiseen taksoniin, jonka jälkeen poisto tai synonyymiksi siirto onnistuu. Koska myös lajin splittaus uusiksi lajeiksi aiheutti nykyisen taksonin poistumisen lajiluettelosta, sitäkään ei voinut tehdä. Tämä tehdään vaistaisuudessa uudella tavalla siten, että splitattu laji jää lajiluetteloon lajiryhmänä ja sen alle tulevat splitatut uudet lajit. Lisäämme mahdollisuudeen taksonomia-asiantuntijalle määritellä näkyykö tällainen splitattu taksoni Laji.fi lajiluetteloa selatessa. (Jos ei näy, splitatun taksonin lapset siirtyvät lajiluettelossa samalla tasolle puussa jossa niiden piilotettu ylempi taksoni sijaitsee). Lisäämme uusia synonyymityyppejä (käytettävät eri nimitykset kasvi- ja eläintaksonomiassa).

Vieraslajien varhaisvaroitukset

Lajitietokeskuksen tietovarasto lähettää nyt Luonnonvarakeskukselle varoitukset tiettyjen EU:n määrittämien lajien uusista havainnoista.

Nyt työn alla

Käynnissä olevassa kehitysjakossa (21.2. - 6.3.) työskentelemme seuraavien asioiden parissa.

Laji.fi

Koska Vihkoon on nyt lisätty paljon uusia kenttiä, päivitämme näiden kenttien näkymisen Laji.fi haussa ja havainnon tietosivulla ajantasalle. Lisäämme havainnon tietosivulle näkyviin mm. kentät määrittäjä ja luonnonvaraisuus. Vihkossa voi nyt ilmoittaa erikseen koiraiden ja naaraiden lukumäärät. Muutamme tietovaraston latausta siten, että näistä syntyy erillinen havainto eri sukupuolille.

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Lajitietokeskus on osallisena pohjoismaisessa yhteistyöprojektissa, jonka tarkoituksena on mm. saada aikaan työkalut eri maiden taksonomian yhteenlinkittämiseksi. Kehitämme tätä projektia varten verkkopalvelua, jossa taksonomiaa selaillaan ja voidaan ylläpitää.

Maalintujen linjalaskenta

Meillä on käynnissä viiden kehitysjakson mittainen panostus linjalaskentalomakkeen käyttöönsaattamiseksi. Tutkimukselle tehdään oma lomake Vihkoon ja vanhat datat siirettään sinne ylläpidettäväksi. Luomuksen seurantatiimi toimii tämän tutkimuksen koordinoijana ja määrittää kuinka asioiden tulisi Vihkossa toimia.

Kahden ensimmäisen aikana saimme toteutettua uuden logiikan reittien biotooppipätkäisylle, loimme oman teemasivun tälle tutkimukselle ja tutkimuksen ylläpitäjien toiminnot. Kaikista oleellisimmat toivotut oikeellisuustarkistukset on toteutettu. Teimme varausjärjestelmän, jonka avulla keväällä laskijat varaavat ne reitit jotka haluavat laskea. Varatulle retitille voi tulostaa maastokartan ja maastolomakkeen havaintojen kirjaamiseksi.

Nyt käynnissä olevan kehitysjakson (3/5) aikana tavoitteena on saada sijoitettua lomakkeelle seurantatiimin kirjoittamat ohjetekstit ja muut pyydetyt tekstuaaliset muutokset. Vanha data muutetaan Vihkoon sopivaan muotoon. Seurantatiimi ja kehitystiimi suorittavat lomakkeelle sisäistä testausta.

tiedote_2018_02_linjal_varausj

- Varausjärjestelmän kehitysversio

tiedote_2018_02_linjal_maastol

- Maastokartta ja lomake