Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein.

Työryhmätyö käynnistynyt

Lajitietokeskuksen työn tueksi on perustettu työryhmiä, jotta hankkeessa päästäisiin mahdollisimman vaikuttavaan lopputulokseen. Tähän tarvitaan riittävän laajaa asiantuntemusta, osallistamista ja yhteistyötä.

Ensimmäisenä ovat kokoontuneet viranomaistyöryhmä sekä lajitietotyöryhmä.

Viranomaistyöryhmässä kartoitetaan viranomaisyhteistyökumppaneiden tarpeita Lajitietokeskukselle. Ryhmään kuuluu edustusta kuntasektorilta, Maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Metsäkeskuksesta, Riistakeskuksesta ja Metsähallituksesta.

Lajitietotyöryhmän työn tavoitteena on koota Suomen lajien nimistöstä laaja, kansallisesti hyväksytty luettelo, ns. master checklist, joka toimii Lajitietokeskuksen järjestelmien taustalla. Lajitietotyöryhmään kuuluu edustusta luonnontieteellisistä museoista, eliötyöryhmistä, Metsähallituksesta, Luonnonvarakeskuksesta ja Suomen ympäristökeskuksesta.

Tällä viikolla kokoontuvat kokoelmien ja digitoinnin työryhmä (9.9.) sekä havaintojen, seurantojen ja kartoitusten työryhmä (10.9.)

Tekninen kehitys

Tietovarasto

Lajitietokeskuksen ydintä on tietovarasto, jonne kopioidaan primääritietolähteistä eliölajien esiintymiseen liittyvää havaintotietoa. Havaintotiedon tärkeimpiä yksityiskohtia ovat lajinimet, paikkatiedot, havaintoaika sekä havainnoijien nimet. Näiden lisäksi voidaan tallentaa havainnointimenetelmään ja -olosuhteisiin liittyvät metatiedot ja kaikki muut havaintoon liitetyt lisätiedot.

Kansallisesta tietovarastosta havaintotietoa jaetaan käyttäjille sekä alkuperäisessä muodossa että jalostettuina luetteloina, tilastoina, karttoina ja diagrammeina. Uhanalaisten ja muutoin suojelua tarvitsevien lajien salaustarpeet otetaan huomioon tietojen keruussa ja jakelussa. Havaintodatan laadunvalvonta rakennetaan osaksi Lajitietokeskuksen portaalia.

Nykyisin käytössä oleva versio tietovarastosta on liian hidas käsittelemään kasvavia hakumääriä ja uuden Lajitietokeskuksen tarpeita paremmin vastaavan tietovaraston  kehittäminen on aloitettu. Kuluneen kahden viikon aikana tehtiin ensimmäinen versio tiedonvaihtoväylästä uuteen tietovarastoon. Tämä työ jatkuu vielä.

Paikkatietopalvelut

Monissa järjestelmissä on tarpeen käyttää kuntien rajoja polygoneina. Kehitimme palvelun, jonka avulla annetuilla koordinaateilla voidaan selvittää, minkä kunnan (tai kuntien) alueelle annetut koordinaatit osuvat. Tämä palvelu otettiin myös käyttöön kahdessa Lajitietokeskukseen kytkeytyvässä tietojärjestelmässä ja sitä käytetään myös kehitteillä olevissa järjestelmissä.

Tunnistautuminen

Lajitietokeskuksen tunnistautumispalvelun kehittäminen on aloitettu. Käyttäjät voivat tulevaisuudessa kirjautua Lajitietokeskuksen portaaliin mm. Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten Haka- tai valtion virkamiesten Virtu-tunnuksilla.

Lajitietokeskuksen helpdesk

Tavoitteenamme on tarjota kaikille käyttäjille väylä raportoida virheistä, kysyä apua ja ehdottaa uusia ominaisuuksia lajitietokeskuksen palveluhin. Olemme vertailleet eri vaihtoehtoja tämän toteuttamiseksi, ja tulevan kahden viikon aikana keskitymme yhteen näistä vaihtoehdoista.