Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä parin viikon välein.

Viime viikkojen tuloksia

Bugien metsästystä ja korjausta

Edellisten viikkojen aikana merkittävä osa valmiiksi kirjatuista työtehtävistä ovat olleet bugien eli järjestelmien virheiden korjauksia. Osa niistä ei ehtinyt lainkaan tuotantoon, vaan havaittiin testiympäristössä. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • https://laji.fi/map ei toiminut iPadilla oikein
  • Havaintohaussa karttojen tietoikkunat olivat lakanneet toimimasta (johtuen karttakomponentin muutoksista)
  • Vihkon lomakkeella syötettäessä koko havaintoerän alku- ja loppuaika ja käytettäessä tietyn havaintopaikan alkuaikaa mutta ei loppuaikaa (tarkoittaen täsmällistä ajanhetkeä), tallentui myös loppuaikaan koko havaintoerän loppuaika (virheellisesti).
  • Karttakompoentissa näkyi linjalaskentaan ja muihin uusiin ominaisuuksin liittyen turhia työkaluja myös esimerkiksi havaintojen selailussa.
  • Vihkon monitasoisen muuttujan valitsemiskomponentti (esim biottoopin valinta) ei toiminut, jos oli ylimmällä tasolla haara jolla ei ollut lainkaan alatasoja.
  • Vihkon havaintojen linkittymisessä tietovarastossa oikeisiin taksoneihin oli ongelma, joka on korjattu
  • Korjasimme sisäänkirjautumiseen liittyvän bugin
  • Korjasimme URI tunnisteiden uudelleenohjaukseen liittyvän bugin
Datan siirto tietovarastoon

Viime viikkojen aikana on tehty yksityiskohtiin menevää suunnitelutyötä Syken, Luken ja Lajitietokeskuksen välillä koskien tietojen siirtoa mm. Syken Hertta Eliölajit -tietojärjestelmästä lajitietokeskukseen. Lisäksi on suunniteltu Kansallisen palveluarkkitehtuurin KaPA -roolia Envibase ja Lajitietokeskus hankkeissa.

Maalintujen linjalaskenta

Linjalaskennan lomake on siinä kunnossa, että havaintoja voidaan tallentaa. Reittien paikkatietojen siivoaminen on noin 75% valmis. Spesifioimme ja toteutimme "pikakirjoitusformaatin" linjalaskennan havaintojen nopeaa tallentamista varten. Seuraavaksi testaamme tallentamisen sujuvuutta ja teemme käytettävyysparannuksia.

Taksonomiatyökalu

Lajitietokeskuksen lajiluettelon hallintaan käytettävään Taxon editor -työkaluun on tehty lukuisia mm. liittyen eri tyyppisten synonyymien määrittelyyn, kuten osittaiset (includes / included in) synonyymit ja väärinkäytetyt nimet. Käyttöliittymää on parannettu ja synonyymien luontia nopeutettu (voi luoda useita kerralla).

synonyms_testdata

- Testidataa

Juuri nyt työn alla

Vihko

Jatkamme yhä omien tallennettujen havaintoerien selaamisen parantamista. Työ linjalaskenta -lomakkeen kanssa jatkuu ja päiväperhostutkimus NAFI:n lomake on tarkoitus avata lähipäivinä.

Karttapalvelu

Lisäämme karttapalveluun mahdollisuuden tehdä linkkejä täsmälliseen näkymään (valittu karttataso, piirretyt kuviot, zoomaustaso, sijainti) ja saada ulos linkin juuri sillä hetkellä näkyvissä olevaan näkymään.

Beta.laji.fi korvaa laji:fin

Siirrämme beta.laji.fi -portaalin vastaamaan laji.fi -osoitteesta ja väliaikaisesti nykyisen laji.fi -näkymän näkymään osoitteessa vanha.laji.fi. Vanhan portaalin puolella on vielä joitakin ominaisuuksia etenkin taksonomian lataamiseen ja selailuun liittyen, joita ei ole ehditty toteuttaa beta-portaaliin.

Siirrämme mm. sammakkoeläinten ja matelijoiden levinneisyyskartoituksen sivun uuden alustan puolelle.