Sienilajien levinneisyyden ja uhanalaisuuden selvittäminen on vaikeaa sienten suuren lajimäärän ja lajien määrittämisen vaikeuden vuoksi. Sienitutkimuksen ammattilaisia on lisäksi hyvin pieni joukko, ja heidänkin työajastaan suuri osa kuluu ihan muualla kuin sienimetsissä. Nyt ongelmaan on tulossa ratkaisu viime keväänä käynnistyneen Sieniatlas-hankkeen myötä.

Hankkeen internet-sivusto on nyt avattu osoitteessa sieniatlas.fi

Koneen säätiön rahoittama Sieniatlas-kansalaistiedehanke on yhteistyössä Suomen Lajitietokeskuksen kanssa avannut sienihavaintojen ilmoittamiseen kehitetyn lomakkeen, joka löytyy osoitteesta sieniatlas.fi. Sieniatlaslomake on osa Lajitietokeskuksen Vihko-palvelua, jonka avulla ilmoitetut havainnot tallentuvat kaikkien selattaviksi. Havaintojärjestelmässä voi myös tarkastella muiden tekemiä havaintoja ja esimerkiksi seurata kauden etenemistä uusimpien havaintojen myötä.

Havaintopalvelun kautta Sieniatlas-hanke kerää tietoa kaikkien Suomessa esiintyvien sienilajien levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Samalla hanke jatkaa jo aloitettua harrastajien innostamista työhön esimerkiksi atlasleirien ja muiden tapahtumien avulla. Tarkoitus on tiedonkeruun ohella koota sieniharrastajat yhdeksi suureksi suomalaiseksi sieniperheeksi!

Kun Sieniatlaksen avulla saadaan lisätietoa, voidaan sitä myös yhdistää tutkimukseen uusilla ja osin yllättävilläkin tavoilla. Uskomme esimerkiksi pystyvämme myöhemmässä vaiheessa ennustamaan tiettyjen kiinnostavien sienilajien tuntemattomia kasvupaikkoja tunnettujen kasvupaikkatietojen perusteella. Toisaalta voimme pystyä esimerkiksi arvioimaan nykyistä luotettavammin, mitkä sienilajit ovat erityisen nopeiden suojelutoimien tarpeessa.

Pysyäksesi kartalla Sieniatlaksen kuulumisista sinun kannattaa seurata internetsivuja Sieniatlas.fi ja Facebook.com/sieniatlas. Katso myös ajankohtainen etsintäkuulutuksemme. Kukapa tietää, ehkä juuri sinä voitat Sieniatlaksen ”Tutkimusmatkailija 2017” -palkinnon ja pääset kantamaan palkintopaitaa.

Lisätietoja:

Mika Toivonen, Sieniatlas, Turun yliopiston kasvimuseo, mika.j.toivonen@utu.fi, 044-2135415.

Tea von Bonsdorff, Luomus, Suomen Lajitietokeskus, Sieniatlas, tea.vonbonsdorff@helsinki.fi

Panu Halme, Sieniatlas, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, panu.halme@jyu.fi, 040-8054945