Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä parin viikon välein. Katso myös kehityksen suuret suuntaviivat ja tulevat suunnitellut painopisteet.

Viime viikkojen tuloksia

Sieniatlas

Sieniatlas.fi on virallisesti avattu. Havaintoja ilmoitetaan Lajitietokeskusken Vihkoon tehdyn sieniatlaslomakkeen avulla ja selataan beta.laji.fi -portaalin havaintosivun avulla. Esimerkki hausta jossa on näkyvillä Vihkon sieniatlaslomakkeen avulla ilmoitettuja kuvia.

Uhanalaisuusarviointi

Vuoden 2019 punaisen kirjan uhanalaisuusarviointi on hyvässä vauhdissa. Arviointia varten on korjailtu taksonomisen tietokannan sisältöä, luotu arvioinnissa tarvittavia uusia lajeja ja ladattu edellisen arvioinnin tietoja uudelleen järjestelmään siten, että ne osuvat oikeille lajeille. Järjestelmään on tehty ei-arvioitavien ja elinvomaisten lajien arvioinnin nopeuttamiseksi parannuksia.

Vihko

Maalintujen linjalaskentaa varten on kehitetty reittien hallinta ja viety laskentareitit Vihkoon. Tutkimukseen osallistuakseen käyttäjän on pyydettävä pääsy lomakkelle. Tämä mahdollisuus on lisätty Vihkoon ja pääsynpyyntöjen hallintaa varteen on tehty Vihkoon oma osionsa. Itse tallennuslomakkeen vaativin osa on reittien piirtämiseen ja hallintaan liittyvä karttatoiminto, joka on saatu käyttötestattavaan kuntoon. Myös havaintoja voi kirjata, mutta vielä puuttuvat kaikki erityisesti tätä tutkimusta varten tarvittavat kustomoinnit.

Päiväperhosseurannan (NAFI) lomaketta on paranneltu, mm. lajit luetellaan taksonomisessa järjesyksessä ja nyt joukoon ei enää tule alalajeja. Myös muita parannuksia on tehty.

Satelliitti.laji.fi

Satelliittilintujen tietojen näyttämiseen kehitetyn työkalun suorituskykyä on parannettu. Ongelma ilmeni olevan uutisissa. Testivaiheessa uutisia ei ollut koskaan kovin paljon, mutta nyt niitä on tuotu vanhoista järjestelmistä runsaasti. Lintujen tiedot latautuvat nyt mielestämme hyvin sidettävän nopeasti. Katso esimerkiksi kaikki mehiläishaukat kartalla (16 yksilöä; linkkiä ei kannata klikata kännykällä tai hitaalla tietokoneella :) ).

Juuri nyt työn alla

Vihko

Tällä hetkellä parannamme tallennettujen havaintoerien selailua Vihkossa. Vihkoon tulee työkalu, jossa voi selata tallennettuja havaintoeriä vuosittain ja siirtyä katsomaan ja muokkaamaan näitä aiempia tallennuksia. Työ linlalaskentalomakkeen parissa jatkuu.

Uhanalaisuusarviointi

Työn alla on csv/Excel-muotoinen raportti arvioinneista, joka voidaan antaa asiantuntijoille kommentoitavaksi. Lisäksi ladaan vielä puuttuvia arviointeja lajien nimiselvitysten jälkeen sekä ladataan lintujen alueelliset uhanalaisuudet vuodelta 2015 ja RLI-idenksin laskemisessa käytettyjen takautuvien arviointien korjausten tiedot.

Karttatyökalu

Olemme jonkin aikaa työstäneet Lajitietokeskusen karttatyökalua (ei vielä julkaistu). Työstämme parhaillaan siihen vielä uusia ominaisuuksia, kuten mahdollisuus tehdä linkkejä jotka johtavat karttatyökaluun ja polygonin/neliön pinta-alan selvittämiseen ja viivan pituuden selvittämiseen. Tämä työkalu palvelee etenkin YKJ-koordinaatistoa tarvitsevia havaintotiedon käsittelijöitä ja saatavilla on eliömaakuntien ja uhanalaisuusarvioinnin alueet. Maanmittauslaitoksen karttapaikka on myös oiva työväline, mutta ei tue käytöstä poistettuja YKJ-koordinaatteja aivan yhtä monipuolisesti.

Otamme mielellämme vastaan toiveita ja kommentteja työkaluun liittyen! (Voit käyttää esimerkiksi työkalun vasemmasta alalaidasta löytyvää palaute-lomaketta.)

Tietovarasto

Olemme suunnitelleet melkoisen joukon uudistuksia tietovarastoon liittyen. Uusien ominaisuuksien ja muutosten toteutus ajoittuu seuraavaan kahden viikon kehitysjaksoon. Yksi uudistuksista on valmius GBIF-datajakoon.