Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä parin viikon välein. Katso myös kehityksen suuret suuntaviivat ja tulevat suunnitellut painopisteet.

Viime viikkojen tuloksia

Beta.laji.fi

Lajikorttiin on tehty pieniä parannuksia, mm. lisätty synonyyminimet. Lajikortin tietosisältö ja rakenne suunnitellaan vielä kerran hiukan uudelleen lähitulevaisuudessa. Havaintojen hakuun on lisätty muutamia uusia rajaustekijöitä (mm. kunta, maa) ja rajaustekijöitä on uudelleenjärjestelty. Luetteloon voi valita useampia sarakkeita ja kuvien näyttämistä on kehitetty (zoomaus, liikuttelu, lataus/linkitys). Yksittäisen havaintoerän kaikkia havaintoja pääsee tarkastelemaan luetteloon ilmestynyttä nappia painamalla.

Vihko havaintopalvelu

Vihko-havaintopalvelun retkilomaketta on edelleen kehitetty. Siihen on tehty etenkin raportoitujen virheiden korjausta, paranneltu pieniä käytettävyysongelmia ja lisätty opasteita.

Sieniatlasta varten kehitetty lomake on nyt valmis kenties pieniä viilauksia lukuun ottamatta. Lomake on testikäytössä.

tied_sieniatlas

- Sieniatlaslomake

Viranomaisportaali

Beta.laji.fi -portaalista on kehitetty viranomaisille versio, jolla pääsee selailemaan tietovaraston salaamattomia tietoja. Lajitietokeskuksen Viranomaistyöryhmä kokoontui keskustelemaan mm. viranomaisportaalin käytöstä. Vielä siihen ei anneta pääsyä ja prosessi on vasta kehitteillä.

Viranomaisportaaliin on kehitetty myös vieraslajien torjuntaa koskevia velvoitteita tukevia palveluita: varhaisvaroitusjärjestelmä ja torjuntatoimien raportointiin Vihko-lomake.

tied_viranom_vieraslaji

- Vieraslajien varhaisvaroitusjärjestelmä

Vieraslajit

Vieraslajeihin liittyen on tehty paljon taustatyötä. Viranomaisportaalin lisäksi taksonomiseen tietokantaan on määritelty uusia vieraslajeja koskevia hallinnollisia asemia ja vieraslajin teknistä määritelmää tietokannoissa ja rajapinnoissa on hiukan muutettu vastaamaan uutta näkemystä. Vieraslajit.fi -portaalin lajikortit näyttävät nyt Lajitietokeskuksen uuden tietovaraston havaintotietoja.

Aineistopyyntöjen hallinta

Lajitietokeskuksen avoimen portaalin kautta on mahdollista selata ja ladata avointa dataa. Tästä osa kuitenkin on salattua joko lajien sensitiivisyyteen liittyen tai muista syistä. (Lue tarkemmin erilaisista salaussyistä) Jos tutkija, maankäytön suunnittelija tai muu taho haluaa saada käyttöönsä salatun datan salaamattomana, tekee hän Laji.fi-portaalissa aineistopyynnön (ei vielä saatavilla).

Aineistopyyntöjen tietojen syöttämistä, ehtojen näyttämistä ja hyväksymistä ja pyyntöjen käsittelyä varten on kehitetty aineistopyyntöjen hallintajärjestelmä. Työn aloittivat Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijaryhmä ja sitä on jatkokehitetty nyt edelleen. Aineistopyyntöjärjestelmän toiminnallisuudet ovat merkittävimmiltä osin nyt toteuttu ja hiottu. Järjestelmään lisätään vielä varsinaisiin käyttöehtoihin liittyvät dokumenttipohjat.

tied_aineistopyynt

- Aineistopyyntö

Dokumentaatiota

Beta.laji.fi -portaaliin on kirjoitettu lisää dokumentaatiosivuja, mm.

Uhanalaisuusarviointi

Vuoden 2019 uhanalaisuusarviointia varten on kehitetty työkalu, jonka avulla arviointitiedot syötetään Lajitietokeskuksen taksonomisen tietokannan yhteyteen. Työkalu on valmis ja käyttöönotettu. Työkalun käytöstä järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta arviointiin osallistuville.

tied_iucned

- Uhanalaisuaurviointityökalu

Juuri nyt työn alla

Maalintujen linjalaskennan Vihko -lomake

Sieniatlas- ja vieraslajien torjuntalomakkeiden valmistuttua seuraava kehitettävä lomake on Luomuksen koordinoimaa lintujen linjalaskentaa varten. Tämän tutkimuksen tietoja on tähän mennessä ilmoitettu Excel-lomakkeella ja tiedot eivät vielä ole modernissa tietokannassa. Linjalaskennat ovat maalintujen osalta merkittävin tutkimustapa lintujen populaatiokokojen selvityksessä.

tied_linjalaskenta

- Linjalaskentalomakkeen prototyyppi

NAFI - Valtakunnallinen päiväperhosseuranta

Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI) on Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin ja Suomen Perhostutkijain Seuran koordinoima tutkimushanke. Seuraavaa kesää varten NAFI-tutkimus siirtyy testaamaan uutta Vihko-lomaketta ja Beta.laji.fi -portaalin alle kehitettyä uutta tulospalvelua.

tied_nafitulosp

- Tulospalvelu

tied_nafilomake

- Lomake

Taksonomiatietokanta

Lajitietokeskuksen taksonomisen tiedon ylläpitoon käytettävään työkaluun ollaan tekemässä paljon toivottuja uudistuksia ja helpotuksia etenkin synonyymien hallintaan.

tiedote_taxoneditor

- Taxon editor