Mt. Apo Forest Mouse Apomys hylocoetes

Apomys hylocoetesMearns, 1905

Accepted name, FinBIF master checklist

Recommended common name
  • apontiheikköhiiri (fi)
  • Mt. Apo Forest Mouse (en)
Identifier
http://tun.fi/MX.48487
Thomas Lilley