Rohmutokon hävittäminen käynnissä Varsinais-Suomessa
12.12.2022 13:43 - Liisa-Maija Aukia

Varsinais-Suomen ELY-keskus hävittää haitalliseksi vieraslajiksi säädettyä rohmutokkoa (Perccottus glenii) varsinaissuomalaisesta lammesta. Tavoitteena on koko rohmutokkoesiintymän hävittäminen.

Toimenpide aloitettiin marraskuun puolessa välissä ja toimenpiteen onnistuminen selviää keväällä jäiden lähdettyä. Rohmutokot poistetaan rotenonipitoisella biohajoavalla liuoksella, joka on hyvin myrkyllistä kaloille ja vesieläimille, mutta vähemmän myrkyllistä nisäkkäille ja linnuille. Käsittelystä ei aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle.

Ensimmäinen ja toistaiseksi ainut tiedossa oleva rohmutokkoesiintymä Suomesta löydettiin elokuussa 2022 käsittelyn kohteena olevasta lammesta. Pian selvisi, että se on kyennyt onnistuneesti lisääntymään lammessa. Rohmutokko lisääntyy nopeasti ja on tehokas saalistaja. Suomesta löytyneistä haitallisista vieraslajikaloista rohmutokko aiheuttaa mahdollisesti suurimman uhan alkuperäiselle vesilajistollemme. Laji on tuotu lampeen tahallisesti ihmisen levittämänä. Merkittävän haitallisuuden ja tahallisen levittämisen hillitsemiseksi poistotoimiin ryhdyttiin nopeasti.

Rohmutokko on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Rohmutokon maahantuonti, hallussapito ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä.

Lue lisää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotteesta