Eliömaakunnat

Näytä eliömaakunnat kartalla

Tausta

Suomen eliömaakunnat, joista toisinaan käytetään myös nimeä luonnontieteelliset maakunnat, ovat vuoden 1930 kuntarajojen perusteella määriteltyjä valtakunnan osa-alueita, jotka pyrkivät jakamaan Suomen eliömaantieteellisiin kokonaisuuksiin. Koska kuntien rajat ovat ajan mittaan muuttuneet monin tavoin, eliömaakuntien rajat eivät noudata monin paikoin mitään nykyisiä hallinnollisia rajoja.

Eliömaakuntien rajat on perinteisesti esitetty julkaisuissa pienimittakaavaisilla kartoilla, joilla eliömaakuntien rajat on esitetty likimääräisesti. Lajitietokeskus käyttää eliömaakuntien rajoina aineistoa, joka perustuu Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseossa tehtyyn selvitystyöhön vuoden 1930 kuntarajoista.

Alkuperäiset eliömaakunnat ulottuivat idässä Jäämerelle asti ja kaakossa Laatokan itäpuolelle. Sotien jälkeen tapahtuneiden alueluovutusten jälkeen Nyky-Suomen alueella on 21 eliömaakuntaa. Kullakin eliömaakunnalla on suomen- ja latinankielinen nimi sekä suomen- ja latinankielinen lyhenne. Hyönteistieteellisessä kirjallisuudessa on käytetty muutamista Pohjois-Suomen eliömaakunnista vaihtoehtoisia nimiä, jotka on myös esitetty oheisessa taulukossa vaaleankeltaisella taustavärillä.

SuomiLatina
NroLyhenneNimiLyhenneNimi
1AAhvenanmaaAAlandia
Al
2VVarsinais-SuomiAbRegio aboënsis
3UUusimaaNNylandia
4EKEtelä-KarjalaKaKarelia australis
5StSatakuntaStSatakunta
6EHEtelä-HämeTaTavastia australis
7ESEtelä-SavoSaSavonia australis
8LKLaatokan KarjalaKlKarelia ladogensis
9EPEtelä-PohjanmaaOaOstrobottnia australis
10PHPohjois-HämeTbTavastia borealis
11PSPohjois-SavoSbSavonia borealis
12PKPohjois-KarjalaKbKarelia borealis
13KPKeski-PohjanmaaOmOstrobottnia media
14KnKainuuKnOstrobottnia kajanensis
Ok
15OPOulun PohjanmaaOboOstrobottnia ouluensis
Pohjois-Pohjamaa, eteläinenOba
16PePPerä-PohjanmaaObuOstrobottnia ultima
Pohjois-Pohjanmaa, pohjoinenObb
17KsKoillismaaKsRegio kuusamoënsis
Kuusamo
18KiLKittilän LappiLkkLapponia kittilensis
Kemin Lappi, läntinenLkoc
19SoLSompion LappiLksLapponia sompiensis
Kemin Lappi, itäinenLkor
20EnLEnontekiön LappiLeLapponia enontekiensis
21InLInarin LappiLiLapponia inarensis
eliömaakunnat

Lajitietokeskuksen karttapalvelussa voit asettaa näkyville karttatason, joka näyttää eliömaakuntien rajat Maanmittauslaitoksen karttapohjien päällä.

Eliömaakunnat biologiassa

Eliömaakuntia on käytetty monissa biologisissa aineistoissa karkeimpana Suomen aluejakona lajien esiintymistä kuvattaessa. Sitä tarkemmat aluejaot puolestaan perustuvat yleensä yhtenäiskoordinaatistoon.

Lajitietokeskus ylläpitää valtakunnallisessa taksonitietokannassa lajien statustietoja eliömaakunnittain. Nämä tiedot perustuvat lajien esiintymisestä tehtyihin havaintoihin, mutta eivät välttämättä ole täysin yhteneviä Lajitietokeskuksen havaintoaineistosta johdetun luettelon kanssa.

Eliömaakuntajat paikkatietoaineistona

Eliömaakuntien rajat ladattavissa paikkatietoformaateissa: FI_FMNH_BGR_20161118.zip

Eliömaakuntia on 21 koostuen 30 polygonista. Useammasta kuin yhdestä polygonista muodostuvat maakunnat:

 • Etelä-Karjala: Valtakunnanraja jakaa kahteen osaan
 • Laatokan Karjala: Valtakunnanraja jakaa kahteen osaan
 • Etelä-Häme: Yksi enklaavi Etelä-Savon rajalla
 • Pohjois-Savo: Kaksi enklaavia Etelä-Savon rajalla
 • Keski-Pohjanmaa: Kaksi enklaavia Pohjois-Hämeen rajalla
 • Oulun Pohjanmaa: Yksi enklaavi Keski-Pohjanmaan rajalla
 • Perä-Pohjanmaa: Yksi enklaavi Oulun Pohjanmaan rajalla

Osat ja enklaavit on merkitty karttaan polygonisentroideina.

Koordinaatistot:

 • EPSG:2393 - KKJ3 (YKJ)
 • EPSG:3035 - ETRS89 / ETRS-LAEA (EEA:n käyttämä)
 • EPSG:3047 - ETRS89 / TM35
 • EPSG:3067 - ETRS89 / TM35FIN (koordinaattiarvoiltaan sama kuin EPSG:3047)
 • EPSG:4326 - WGS84

Muissa kuin WGS84-datassa koordinaatit on esitetty kolmen desimaalin tarkuudella.

Tiedostoformaatit:

 • ESRI Shapefile (.shp, .cpg, .dbf, .prj, .qpj, .shx)
 • GeoJSON (.geojson)
 • GML (.gml, .gfs)

Merkistö on kaikissa formaateissa ISO-8859-1.

Ominaisuustiedot: Shapefile-formaatissa ominaisuustietokenttien maksimipituus on kymmenen merkkiä. Kenttien nimien vastaavuudet:

 • MAAKUNTALY = MAAKUNTALYH_FI
 • MAAKUNTA_1 = MAAKUNTALYH_LAT
 • MAAKUNTA_F = MAAKUNTA_FI
 • MAAKUNTA_L = MAAKUNTA_LAT