Suomen lintuatlas

Suomen 4. lintuatlas käynnissä (2022–2025)

Suomen neljäs lintuatlas käynnistyi vuoden 2022 alussa. Lintuatlaksessa selvitetään Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkitaan lajien levinneisyyksien muutoksia.

Suomen 3. lintuatlaksen (2006–2010) tulokset

ISBN 978- 952-10-6918-5

Lintuatlaksessa selvitetään Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto kerättiin viimeksi vuosina 2006–2010 koko Suomesta 10x10 km2 ruuduista. Kyseessä oli kolmas valtakunnallinen lintuatlas.

Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Viimeksi 2006-2010 toteutetun kolmannen atlaksen päämääränä oli selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon. Erityisen tärkeän vertailuaineiston tässä hankkeessa muodostavat Suomessa aiemmin toteutetut kaksi lintuatlasta (ensimmäinen atlas 1974–79; Hyytiä ym. 1983 ja toinen atlas 1986–89; Väisänen ym. 1998).

Lintuatlashanke perustui laaja-alaiseen yhteistyöhön linnustonseurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Linnut ovat eräs maamme parhaiten tunnetuista ja tutkituista eliöryhmistä, joita koskeva tietomme on kansainvälistä huipputasoa. Suomessa on lintututkijoiden lisäksi laaja,asiantunteva ja hyvin organisoitunut lintuharrastajakunta.

Julkaisun sisältö:
 1. Taustaa: Taustatietoa hankkeesta, aineistolähteistä ja käyttöoikeuksista
  1. Millaisia havaintoja lintuatlaksessa on mukana?
  2. Pesimisvarmuusindeksit
  3. Miten ruutujen selvitysasteet on laskettu?
  4. Ruudut
  5. Käyttöoikeudet
 2. Lajit: Lajeista on esitetty teksti ja esiintymiskartta, mikäli siitä on varmistettu pesintä jonkin atlaksen ajalta tai vähintään kaksi pesintää atlaskausien ulkopuolelta.
 3. Käytetty lajinimistö
 4. Kiitokset
 5. Havainnoijat

Tulokset olivat saatavilla v. 2011-2021 myös erillisenä verkkosivustona. Tämä sivusto ei ole enää käytettävissä, mutta sen sisältö on saatavilla em. PDF-tiedostona ja integroidaan lähitulevaisuudessa osaksi Laji.fi-portaalia. Tulokset ovat myös saatavilla avoimena datana, ks. alla.

Viittaaminen tuloksiin

Kolmannen Lintuatlaksen tulokset ovat saatavana em. PDF-julkaisuna. Tuloksia ei ole julkaistu kirjana. Tuloksiin voi viitata seuraavalla tavalla:

 • Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. https://atlas3.lintuatlas.fi (viitattu [päivämäärä]) ISBN 978-952-10-6918-5.

Atlaksen lajinkuvaustekstejä ja lajikarttoja saa käyttää Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa Samoin 4.0 -lisenssin mukaisesti. Lisenssin mukaan lähde ja käytetty lisenssi on mainittava. Voit tehdä tämän esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011: Suomen III Lintuatlas. Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja ympäristöministeriö. https://atlas3.lintuatlas.fi (kopioitu [päivämäärä]) ISBN 978- 952-10-6918-5. Käyttö Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin 4.0 -lisenssillä.
 • Suomen III lintuatlas – Jari Valkama, Ville Vepsäläinen ja Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin 4.0

Käyttöoikeudet - Avoin data

Tässä kerrotaan lintuatlasten aineistojen ja julkaisun sisällön käyttöoikeuksista.

3. atlaksen aineisto

3. atlaksen aineistoa (lajikohtaiset pesimisvarmuusindeksit ja -luokat kustakin ruudusta sekä ruutujen selvitysasteet) saa käyttää Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssin mukaisesti. Aineisto on saatavilla CSV-tiedostoina.

1. ja 2. atlaksen aineisto

1. ja 2. lintuatlaksen aineistoa saa käyttää Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaisesti. Aineisto on saatavilla CSV-tiedostoina.

Lisenssin mukaan lähde ja käytetty lisenssi on mainittava. Voit tehdä tämän esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Suomen 1. ja 2. lintuatlaksen tulokset. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto. Käyttö Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssillä.
 • Results of the 1st and 2nd Finnish bird atlas. Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki. Used with Creative Commons Attribution 3.0 -license.

Edellisistä atlaksista kerrotaan kattavasti niiden tulosjulkaisuissa:

 • Väisänen, Risto A.; Lammi, Esa & Koskimies, Pertti 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otava, Keuruu. ISBN 951-1-12663-6.
 • Hyytiä, Kalevi; Kellomäki, Erkki & Koistinen, J. (toimittajat) 1983: Suomen lintuatlas. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki. ISBN 951-95560-3-6.

Lintuatlasjulkaisun sisältö

Lajitekstit ja lajikartat

Atlasjulkaisun olevia lajinkuvaustekstejä ja lajikarttoja saa käyttää Creative Commons 4.0 Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin -lisenssin mukaisesti.

Lisenssin mukaan lähde ja käytetty lisenssi on mainittava. Voit tehdä tämän esimerkiksi jommalla kummalla seuraavista tavoista:

 • Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011: Suomen III Lintuatlas. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. https://atlas3.lintuatlas.fi (kopioitu [päivämäärä]) ISBN 978-952-10-6918-5.
 • Käyttö Creative Commons 4.0 Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin -lisenssillä.Suomen III lintuatlas – Jari Valkama, Ville Vepsäläinen ja Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo. Creative Commons 4.0 Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin