Liito-oravahavaintojen tallentaminen massatallennuksena

Havaintojen massatallennus

Lomakkeen lisäksi havaintoja voi tallentaa Liito-oravien seuranta -kokoelmaan Vihkoon myös Excelin tai muun taulukkotiedoston avulla. Tämä sopii mm. suurempien havaintomäärien nopeaan tallentamiseen sekä valmiiksi digitaalisessa muodossa olevien havaintojen tallentamiseen.

Huomaa että Vihko on primääritietokanta, eli kun havaintotiedot on viety Vihkoon, tulee niiden ylläpitoa (korjailua, täydentämistä jne.) jatkaa Vihkossa. Jos ylläpitoa jatkettaisiin muualla, ei päivitettyjen tietojen tuominen uudelleen Vihkoon enää onnistu muuten kuin yksitellen kirjaamalla. Jos haluat tuoda Lajitietokeskukseen havaintoja, joiden ylläpitoa jatketaan edelleen jossain muualla, tutustu aineiston siirto-ohjeisiin.

Havaintojen tallennuksen vaiheet

 1. Luo ja lataa tallennuspohja omalle tietokoneellesi
 2. Kirjaa havainnot tallennuspohjalle
 3. Vie tiedosto Vihkoon
 4. Ylläpidä havaintoja Vihkossa

1) Luo ja lataa tallennuspohja omalle tietokoneellesi

Ensimmäiseksi luo itsellesi tallennuspohja ”Tee uusi massatallennuspohja”-sivulla.

Tämän jälkeen valitse mitkä kentät haluat tallennuspohjalle. Päivämäärille ja koordinaateille voit valita kirjataanko ne yhteen sarakkeeseen vai useampaan.

Pakollisia sarakkeita ovat:

 • Havainnoijat
 • Alku 
 • Koordinaatit
 • Laji

Voit järjestää sarakkeet nuolinäppäimillä haluamaasi järjestykseen. Lopuksi paina "Tee pohja" -nappia.

2) Kirjaa havaintosi tallennuspohjalle

Kirjaa havainnot tallennuspohjalle.

 • Jos jokin tieto toistuu useammassa havainnossa, kirjaa se jokaiselle riville samanlaisena. Jos kopioit tietoja hiirellä vetämällä, tarkista että Excel kopioi tiedot oikein (eikä kasvata jokaista numeroa yhdellä).
 • Havainnoijat kirjaa puolipisteellä eroteltuina ja muodossa Etunimi Sukunimi. Jotta havainto tulisi käyttäjän omalle Laji.fi-tilille, lisää myös havainnoijan MA-tunnus sulkuihin.
  • Esim. Teppo Testaaja (MA.25113); Maija Meikäläinen
 • Päivämäärät voi kirjata yhteen tai moneen sarakkeeseen (ks. valinta yllä).
  • Yhteen sarakkeeseen muodossa VVVV-KK-PP tai pp.kk.vvvv
  • Moneen sarakkeeseen, jolloin päivä, kuukausi ja vuosi kirjoitetaan kukin omaan sarakkeeseensa.
 • Koordinaatit voi kirjata yhteen tai moneen sarakkeeseen (ks. valinta yllä)
  • Yhteen sarakkeeseen jossakin seuraavissa muodoissa:
  • Moneen sarakkeeseen, jolloin pohjoiskoordinaatti, itäkoordinaatti ja koordinaattijärjestelmä kirjataan kukin omaan sarakkeeseensa.

3) Vie tiedosto Vihkoon

Kun olet kirjannut kaikki havainnot tallennuspohjalle, tallenna se ja mene "Tallenna tallennuspohjalla"-sivulle.

Seuraa tallennustyökalun ohjeita. Se tutkii tekemäsi tiedoston ja yrittää linkittää tietoja (esim. lajinimiä tai koordinaatteja) Vihkon tuntemiin arvoihin. Jos Vihko ei osaa tehdä linkitystä, se pyytää sinua tekemään sen.

Lajinimet tulee linkittää, koska tietokannassa on ensisijaisena nimeä pidempi muoto lajinimestä.
Tässä esimerkissä virheelliset koordinaatit "jotain, jotain" sijoitetaan kartalle.v

Kun havainnot ovat valmiita tallennettaviksi, voit vielä valita miten ne kirjataan Vihkoon:

 • Ryhmitelläänkö havainnot yhteen vai useampaan havaintoerään
 • Tallennetaanko havainto kaikista riveistä, vai ainoastaan niistä joihin on kirjattu yksilömäärä.

Lopuksi paina "Tallenna"-nappia.

4) Ylläpidä havaintoja Vihkossa

Kun olet tallentanut havainnot, pääset niihin käsiksi Liito-oravaseurannan teemasivun "Omat seurannat"-sivulla sekä sekä Vihkon Omat havaintoeräni -sivulta. Omia havaintoja voi myös hakea hakutoiminnon kautta.

Tee jatkossa kaikki korjaukset ja täydennykset Vihkon kautta. Jos päivität havaintojen tietoja muualla ja tuot ne Vihkoon uudelleen tiedostotallennuksen avulla, muodostuu niistä duplikaatteja.